Plc Uutechnic Group Oyj: Taloudellisten katsausten julkaisupäivät 2019

PLC UUTECHNIC GROUP OYJ PÖRSSITIEDOTE 27.11.2018 klo 9:00   

UUTECHNIC GROUPIN TALOUDELLISTEN KATSAUSTEN JULKAISUPÄIVÄT 2019


Plc Uutechnic Group Oyj julkaisee tiedotteen 1.1.-31.12.2018 tilinpäätöksestä torstaina 28.2.2019.

Vuoden 2019 puolivuosikatsaus sekä liiketoimintakatsaukset julkaistaan seuraavasti:

Liiketoimintakatsaus 1.1.-31.3.2019 tiistaina 30.4.2019

Puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2019 keskiviikkona 31.7.2019

Liiketoimintakatsaus 1.1.-30.9.2019 torstaina 31.10.2019

Uutechnic Groupin tilinpäätös vuodelta 2018 julkaistaan yhtiön verkkosivuilla viikolla 11/2019.


Varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi keskiviikkona 10.4.2018. Yhtiön hallitus kutsuu yhtiökokouksen erikseen koolle myöhemmin.


Taloudelliset tiedotteet ovat julkaisupäivästään lähtien nähtävillä yhtiön nettisivuilla www.uutechnicgroup.fi.


Uudessakaupungissa 27.11.2018

PLC UUTECHNIC GROUP OYJ

Hallitus

 

Lisätietoja:

Jouko Peräaho, toimitusjohtaja Plc Uutechnic Group Oyj +358 500 740808

www.uutechnicgroup.fi

Uutechnic Groupin toiminta-ajatuksena on asiakkaan kilpailukyvyn parantaminen tarjoamalla edistyksellisiä prosessiteknisiä ratkaisuja sekä ainutlaatuista palvelukonseptia maailmanlaajuisesti. Tuotevalikoimaan kuuluvat mm. sekoittimet sekä erityyppiset pitkät hitsatut ja koneistetut pyörähdyskappaleet kuten telat, sylinterit, putket ja kartiot.

Tärkeimmät teollisuudenalat ovat hydrometallurgia, kaivos-, sellu-, paperi-, elintarvike-, lannoite-, ja muu kemianteollisuus sekä ympäristöteknologia.

Uutechnic Groupin emoyhtiö Plc Uutechnic Group Oyj vastaa konsernin johdosta, strategisesta suunnittelusta, taloushallinnosta, IT:stä ja rahoituksesta sekä henkilöstöhallinnosta. Liiketoimintaa harjoitetaan konsernin tytäryhtiöissä, joita ovat AP-Tela Oy, Uutechnic Oy ja Stelzer Rührtechnik International GmbH.