Plc Uutechnic Group Oyj: tilinpäätöstiedote tammi-joulukuulta 2019

Plc Uutechnic Group Oyj Tilinpäätöstiedote 25.2.2020 klo 9.00

Plc Uutechnic Group Oyj:n tilinpäätöstiedote tammi-joulukuulta 2019

Tämä tiedote on tiivistelmä Plc Uutechnic Group Oyj:n tilinpäätöstiedotteesta 1.1.-31.12.2019. Tiedote kokonaisuudessaan on tämän pörssitiedotteen liitteenä ja yhtiön verkkosivuilla www.utgmix.com

Yritysmyynnit takana – keskitymme sekoitusteknologiaan

Plc Uutechnic Group Oyj tiedotti 20.2.2020, että konserni uudistaa brändinsä sekä visuaalisen ilmeensä ja tiivistää konsernin nimen kolmeen kirjaimeen: UTG. Tarvittaessa käytetään toimialaviittausta, jolloin konsernin nimi on UTG Mixing Group. Virallinen konsernin emoyhtiön nimi on Plc Uutechnic Group Oyj ja tytäryhtiöiden nimet Uutechnic Oy ja Stelzer Rührtechnik International GmbH. Uusi brändi ja visuaalinen ilme tullaan julkaisemaan kokonaisuudessaan ensimmäisen vuosipuoliskon aikana.

VUOSI 2019 LYHYESTI
UTG Mixing Groupin jatkuvien toimintojen liikevaihto tilikaudella 1.1.-31.12.2019 oli 16,8 milj. euroa (16,5 milj. euroa), ja liikevoitto oli 0,9 milj. euroa (2,0 milj. euroa). Tilikauden tulos sisältäen myös lopetetut toiminnot oli 1,0 milj. euroa (0,6 milj. euroa). Konsernin tase vahvistui AP-Telan myynnin myötä merkittävästi. UTG Mixing Groupin jatkuvat toiminnot keräsivät tilikaudella 2019 uusia tilauksia 16,3 milj. euroa (17,8 milj. euroa) ja tilauskanta oli tilikauden päättyessä 6,2 milj. euroa (6,7 milj. euroa). Konsernin jatkuvien toimintojen osakekohtainen tulos oli 0,02 euroa/osake (0,03 euroa/osake).

Lopetetut toiminnot
Pörssitiedotteen 3.6.2019 mukaisesti Plc Uutechnic Group Oyj myi Kokkolassa sijaitsevan AP-Tela Oy:n osakekannan 3,5 miljoonan euron kauppahinnalla kotimaiselle alan konepajakokonaisuudelle. Konsernin raportoinnissa AP-Tela Oy on yhdistelty 3.6.2019 asti lopetettuna toimintona. Vertailuluvut on muutettu vastaavasti. Lopetettujen toimintojen vertailulukuihin sisältyy myös vuonna 2018 myyty Japrotek Oy Ab.

Tilinpäätöksen laatimisen yhteydessä havaittiin puolivuosikatsauksessa raportoiduissa luvuissa virhe laskennallisten verojen kohdistamisessa lopetetuille liiketoiminnoille. Lopetetuille toiminnoille oli kohdistettu laskennallista verovelkaa liian vähän 294 tuhatta euroa. Korjauksen jälkeen lopetettujen toimintojen tulos 30.6.2019 parani 294 tuhatta euroa ollen -30 tuhatta euroa. Korjauksen positiivinen vaikutus konsernin omaan pääomaan ja tilikauden tulokseen 30.6.2019 oli vastaavasti 294 tuhatta euroa. Korjaus vaikutti myös tunnuslukuihin. Konsernin korjattu puolivuosikatsaus julkaistaan kokonaisuudessaan tämän tilinpäätöstiedotteen liitteenä.

Heinä-joulukuu lyhyesti
Jatkuvien toimintojen liikevaihto heinä – joulukuussa 2019 oli 9,0 milj. euroa (9,2 milj. euroa) ja liikevoitto 0,9 milj. euroa (1,3 milj. euroa). Tilauskertymä oli 6,7 milj. euroa (8,1 milj. euroa) ja tilauskanta oli 6,2 milj. euroa (6.7 milj. euroa).

Avanlukuja 2019
1-12
2018
1-12
2019
7-12
2018
7-12
2019
1-6
2018
1-6
             
Liikevaihto, jatkuvat toiminnot 16 849 16 545 9 043 9 177 7 806 7 368
             
Liikevoitto, jatkuvat toiminnot 881 2 045 840 1 345 41 700
% liikevaihdosta 5,2 12,4 9,3 14,7 0,5 9,5
Tilikauden voitto/tappio jatkuvista toiminnoista 1 077 1 791 1 204 1 265 -127 526
Tilikauden voitto/tappio lopetetuista toiminnoista -33 -1 218 -3 741 -30 -1 959
Tilikauden voitto/tappio 1044 573 1 201 2006 -157 -1433
             
Tilauskanta, jatkuvat toiminnot 6 214 6 671 6 214 6 671 8 529 7 640
Tilauskertymä, jatkuvat toiminnot 16 273 17 846 6 658 8 072 9 615 9 774

 Tuloslaskelmassa AP-Tela Oy:n tulos näytetään lopetetuissa liiketoiminnoissa. Vertailuluvut on muutettu vastaavasti. Lopetettujen toimintojen vertailulukuihin sisältyy myös vuonna 2018 myyty Japrotek Oy Ab.

TOIMITUSJOHTAJA JOUKO PERÄAHO:

Vuoden 2019 aikana otimme ratkaisevat askeleet keskittyäksemme omaan erityisosaamiseemme ja ydinliiketoimintaamme, sekoitusteknologiaan. Kesäkuussa 2019 myimme Kokkolassa sijaitsevan AP-Tela Oy:n osakekannan kotimaiselle alan yritykselle. Nyt UTG Mixing Groupin kaikilla toiminnoilla ja koko henkilöstöllä on yhteinen fokus, jolloin konsernin strategiaa ja operatiivista toimintaa on luontevaa johtaa ja kehittää haluttuun suuntaan.

Keskittyessämme sekoitusteknologiaan tiivistimme nimemme kolmeen kirjaimeen: UTG. Kiteytimme myös brändilupauksemme ja uusimme ilmeemme, joka julkaistaan kokonaisuudessaan vuoden 2020 ensimmäisen puoliskon aikana. Tässä tilinpäätöstiedotteessa käytämme jo uusia logoja ja uutta värimaailmaa. “Partnership built to last – and perform”, on brändilupauksemme. Haluamme rakentaa pitkäaikaista ja tuloksellista yhteistyötä asiakkaidemme kanssa.

Taloudellinen kehitys perustuu uuteen rakenteeseemme
Jatkuvien liiketoimintojemme liikevaihto pysyi lähes vertailuvuoden tasolla, mutta liikevoitto putosi selvästi.  Haastavasta markkinatilanteesta huolimatta uudet tilaukset laskivat vain 9,6 % edellisvuodesta. Suurimmat haasteet tuloksentekoon aiheuttivat tilausten epätasainen jakautuminen yksikköjen välillä sekä yrityskaupan seurauksena kasvaneet suhteelliset hallintokustannukset. Tilausten pääpaino oli Keski-Euroopassa, ja Skandinavian markkina oli selvästi vaisumpi. Yksikköjen tuloksentekokyvyssä oli vielä selviä eroja vuonna 2019, mutta odotamme erojen kutistuvan uuden yhteisen toimintamallin käyttöönoton myötä. Osittain jo harmonisoiduilla prosesseilla ja tuotteilla pystyimme yhä enenevissä määrin jakamaan työkuormaa yksiköittemme välillä

Vuoden 2019 toisen vuosipuoliskon aikana rakensimme orgaanista kasvua ohjaamalla siihen resursseja sisäisesti sekä palkkaamalla uutta henkilöstöä. Uudistimme myös brändiämme ja liiketoimintajärjestelmiämme. Toimenpiteet näkyvät kustannustekijöinä vielä ainakin vuonna 2020. Olemme kuitenkin jo saavuttaneet halutun liiketoimintarakenteen ja aloittaneet investoinnit orgaanisen ja epäorgaanisen kasvun hakemiseen.

Eteenpäin digitalisaatioon tukeutuen
Keskittyminen sekoitusteknologiaan noudattaa strategiaamme siirtyä entistä syvällisemmän teknologisen asiantuntemuksen tarjoamiseen. Sekoitinliiketoiminnassa myymme tietotaitoa ja ratkaisemme asiakkaidemme prosessiteknisiä haasteita. Teknologiayrityksenä pystymme hyödyntämään merkittäviä synergiaetuja Suomen ja Saksan yksiköittemme välillä tuotekehityksessä, suunnittelussa, myynnissä ja valmistuksessa. Voimme nyt optimoida uudet digitaaliset liiketoimintajärjestelmämme sekoitinliiketoimintaa varten. Digitalisaation hyödyntäminen on jatkossakin hyvin tärkeässä roolissa kehittäessämme tulevaisuuden liiketoimintojamme.

Teknologisessa osaamisessa kilpailemme maailman suurimpien sekoitintoimittajien kanssa. Tavoitteenamme on tarjota globaali huippuosaamisemme asiakkaittemme käyttöön paikallisesti. Haluamme tuntea syvällisesti asiakkaittemme prosessit ja tarpeet sekä rakentaa kestäviä ja tuloksellisia kumppanuuksia.
Oikea henkilökunta on konsernimme tärkein voimavara. Menestystekijämme on motivoituneiden ammattilaistemme aito halu palvella asiakkaitamme ja sitoutua pitkäjänteisesti heidän haasteidensa ratkaisuun. Huippuosaajamme tekevät päätöksiä paikallisesti asiakasrintamassa vastatakseen asiakkaittemme yksilöllisiin tarpeisiin.

Asiakkaamme toimivat useimmilla pääteollisuudenaloilla, ja sekoittimia tarvitaan lähes kaikissa prosessiteollisuuden laitoksissa. Toimintaamme vaikuttavia maailmanlaajuisia makrotrendejä ovat esimerkiksi teollisen elintarviketuotannon, uusiutuvan energian ja akkumateriaalien kysynnän kasvu.

Edessä on selkeä liiketoiminnan tiekartta
Olemme palanneet juurillemme ja keskittyneet ydinliiketoimintaamme alkutaivalta suurempana, kansainvälisempänä ja osaavampana konsernina. Edessämme on selkeä liiketoiminnan tiekartta ja yhteinen näkemys tavoitteista sekä keinoista, joilla niihin päästään. Tavoitteenamme on kannattava kasvu orgaanisesti ja mahdollisten yritysostojen kautta.

Maailmantalouden eri kasvuennusteissa toistuu odotus hitaasta talouskasvusta vuonna 2020.  Asiakkaittemme markkinatilanne vaikuttaa heidän investointimahdollisuuksiinsa. Omalla toiminnallamme on silti merkittävä vaikutus markkinaosuutemme, liikevaihtomme ja tuloksemme kehitykseen pidemmällä aikavälillä. Oman liiketoimintamme paletti on pitkälle koottu, ja tältä pohjalta on mainiot edellytykset luoda UTG:n kasvua tulevaisuudessa.

Globaali teknologiaosaamisemme ja paikallinen palvelukykymme antavat meille hyvät mahdollisuudet kannattavaan kasvuun alkaneella vuosikymmenellä. Haluan kiittää lämpimästi asiakkaitamme ja muita yhteistyökumppaneitamme luottamuksesta sekä henkilöstöämme motivaatiosta ja sitoutumisesta jatkaessamme pitkäjänteistä työtämme kuluvana vuonna.

UTG:N STRATEGIA VUOSILLE 2020-2022
UTG Mixing Groupin strategiana on kannattavuuden parantaminen sekä kannattava kasvu niin orgaanisesti kuin epäorgaanisestikin keskittymällä nestepohjaisten prosessien sekoitusteknologiaan.

Visiomme on: Hyvä ei ole meille riittävä, vaan haluamme olla paras, siksi yritämme kehittyä jatkuvasti.
Brändilupauksemme on: Partnership built to last- and perform. Kestävää yhteistyötä – ja suorituskykyä.

Kantavana ajatuksena on monta yksikköä, yksi vahva konserni ja yksi kulttuuri. Teemme kilpailukykyisiä sekoitusteknisiä ratkaisuja asiakaslähtöisesti, jotka minimoivat elinkaarikustannukset. Palvelemme asiakasta aina parhaalla mahdollisella tavalla viemällä globaalin kyvykkyytemme paikallisesti lähelle asiakasta. Ajatuksenamme on, että viimeisin työmme määrittää aina maineemme.

Kannattavaa orgaanista kasvua haemme neljältä päälinjalta, joista

ensimmäinen on nykyisten laitosten kannattavuuden parantaminen vähentämällä tuotantokustannuksia ja lisäämällä tuottavuutta sekä minimoimalla kiinteitä kustannuksia.

Toinen päälinja on tuotantokapasiteetin lisääminen ilman merkittäviä investointeja ja toimistohenkilökunnan rekrytointeja. Optimoimme eri tuotteiden valmistuspaikkakunnat sekä tarvittaessa tasaamme tuotantokapasiteettiä yksikköjen välillä. Lisäksi optimoimme oman valmistuksen suhteessa alihankintaan.

Kolmantena päälinjana on tuottavuuden lisääminen synergioiden avulla harmonisoimalla ja digitalisoimalla prosessit, järjestelmät sekä tuotteet. Lisäksi kiinnitämme erityishuomioita yrityskulttuurin kehittämiseen ja yhtenäistämiseen.

Neljäntenä päälinjana on myynnin kasvattaminen laajentamalla ja kehittämällä markkinointia ja myyntiverkostoa. Suuntaudumme meille sopiville kasvusektoreille kuten teolliseen elintarviketuotantoon kehittyvillä markkinoilla, lannoitetuotantoon elintarviketeollisuuden vanavedessä sekä metallurgisen teollisuuden kasvuun mm. akkumateriaalien tuotannossa. Muita mielenkiintoisia sekoitininvestointien kasvuun vaikuttavia megatrendejä ovat uusiutuvan energiatuotannon biopolttoaineet ja kiertotalouden biojalostamot sekä metallien kemiallinen käsittely, kierrättäminen ja puhdistus.

Lisäksi haemme kannattavaa epäorgaanista kasvua yritysjärjestelyjen kautta.

UTG:N TALOUDELLISET TAVOITTEET
Liikevaihto
Vuonna 2022 liikevaihtotavoitteemme on 25 miljoona euroa ja oikaistu liikevoittomarginaalitavoite 15 %.
Luvuissa ei ole huomioitu mahdollista epäorgaanista kasvua. Tavoitteiden lähtökohtana on normaali maailmanmarkkinatilanne.

Nettovelkaantumisaste
Nettovelkaantumisasteen tulee olla alle 60 %. Tästä velkaantumisrajoitteesta voimme väliaikaisesti poiketa esimerkiksi yrityskauppaan liittyen.

Osingonjakopolitiikka
Tavoitteena on jakaa osinkoa 30-50 % konsernin nettotuloksesta alkaen vuoden 2019 tilinpäätöksestä.
Osingonjaossa otetaan huomioon yhtiön tulos ja taloudellinen tila, rahoitusasema, kasvun vaatimat panostukset sekä muut hallituksen olennaisiksi katsomat tekijät.

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT
Markkinanäkymä on muun muassa maailmanpoliittisista syistä viime vuottakin utuisempi ja usean asiakastoimialamme kannalta varsin haasteellinen. UTG Mixing Groupilla on kuitenkin uuteen vuoteen lähdettäessä kohtuullinen tilauskanta, päivitetty strategia ja aiempaa selkeämmät suunnitelmat. UTG Mixing Groupin taloudelliset tavoitteet tuleville vuosille ovat haastavat. Olemme kannattavampia jo kuluvana vuonna, mutta suurempaan kasvu- ja kannattavuusloikkaan uskomme kuitenkin vasta vuoden 2020 jälkeen.

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT
Markkinanäkymä on muun muassa maailmanpoliittisista syistä viime vuottakin utuisempi ja usean asiakastoimialamme kannalta varsin haasteellinen. UTG Mixing Groupilla on kuitenkin uuteen vuoteen lähdettäessä kohtuullinen tilauskanta, päivitetty strategia ja aiempaa selkeämmät suunnitelmat. Konsernin taloudelliset tavoitteet tuleville vuosille ovat haastavat. Olemme kannattavampia jo kuluvana vuonna, mutta suurempaan kasvu- ja kannattavuusloikkaan uskomme kuitenkin vasta vuoden 2020 jälkeen.

HALLITUKSEN ESITYS VOITONJAOSTA
Emoyhtiön tilikauden tulos on 4,3 milj. euroa. Konsernin emoyhtiön jakokelpoiset varat tilikauden päättyessä olivat 8,6 milj. euroa. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2019 osinkoa maksetaan 0,01 euroa osaketta kohti. Voitonjakoehdotuksen hetkellä osinkoon oikeuttavia osakkeita oli 56 501 730 kappaletta, joten ehdotettu osinkomäärä on yhteensä 565 017,30 euroa, joka on 54,1% konsernin vuoden 2019 tilikauden tuloksesta.

YHTIÖKOKOUS
Plc Uutechnic Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään Scandic Hotelli Simonkentässä Helsingissä 25.3.2020 klo 13.00. Yhtiökokouskutsu julkaistaan viimeistään 4.3.2020.

Uudessakaupungissa 25.2.2020

PLC UUTECHNIC GROUP OYJ
Hallitus

Lisätietoja: Toimitusjohtaja Jouko Peräaho, +358 50 074 0808
www.utgmix.com

UTG Mixing Group on maailmanlaajuisesti toimiva teknologiakonserni, joka tarjoaa kilpailukykyisiä sekoitusteknisiä ratkaisuja asiakaslähtöisesti minimoimalla elinkaarikustannukset. “Partnership built to last – and perform”, on brändilupauksemme. Palvelemme asiakasta aina parhaalla mahdollisella tavalla viemällä globaalin kyvykkyytemme paikallisesti lähelle asiakasta.

Tärkeimmät asiakassektorimme ovat kemian-, elintarvike-, metallurginen- ja lannoiteteollisuus sekä ympäristöteknologia, vesienkäsittely ja lääketeollisuus.

UTG Mixing Groupin emoyhtiö on Plc Uutechnic Group Oyj, jonka osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä. Liiketoimintaa harjoitetaan konsernin tytäryhtiöissä, joita ovat Uutechnic Oy ja Stelzer Rührtechnik International GmbH. 

Liitteet