Plc Uutechnic Group Oyj: UTG MIXING GROUP VAHVISTAA STRATEGIANSA VUOSILLE 2020-2022 JA TALOUDELLISET TAVOITTEET

PLC UUTECHNIC GROUP OYJ SISÄPIIRITIETO 25.2.2020 klo 8:30

UTG MIXING GROUP VAHVISTAA STRATEGIANSA VUOSILLE 2020-2022 JA TALOUDELLISET TAVOITTEET

Plc Uutechnic Group Oyj:n hallitus on hyväksynyt konsernin strategian vuosille 2020-2022 sekä taloudelliset tavoitteet.

Strategia

UTG Mixing Groupin strategiana on kannattavuuden parantaminen sekä kannattava kasvu niin orgaanisesti kuin epäorgaanisestikin keskittymällä nestepohjaisten prosessien sekoitusteknologiaan.

Visiomme on: Hyvä ei ole meille riittävä, vaan haluamme olla paras, siksi yritämme kehittyä jatkuvasti.

Brändilupauksemme on: Partnership built to last- and perform. Kestävää yhteistyötä – ja suorituskykyä.

Kantavana ajatuksena on monta yksikköä, yksi vahva konserni ja yksi kulttuuri. Teemme kilpailukykyisiä sekoitusteknisiä ratkaisuja asiakaslähtöisesti, jotka minimoivat elinkaarikustannukset. Palvelemme asiakasta aina parhaalla mahdollisella tavalla viemällä globaalin kyvykkyytemme paikallisesti lähelle asiakasta. Ajatuksenamme on, että viimeisin työmme määrittää aina maineemme.

Kannattavaa orgaanista kasvua haemme neljältä päälinjalta, joista

ensimmäinen on nykyisten laitosten kannattavuuden parantaminen vähentämällä tuotantokustannuksia ja lisäämällä tuottavuutta sekä minimoimalla kiinteitä kustannuksia.

Toinen päälinja on tuotantokapasiteetin lisääminen ilman merkittäviä investointeja ja toimistohenkilökunnan rekrytointeja. Optimoimme eri tuotteiden valmistuspaikkakunnat sekä tarvittaessa tasaamme tuotantokapasiteettiä yksikköjen välillä. Lisäksi optimoimme oman valmistuksen suhteessa alihankintaan.

Kolmantena päälinjana on tuottavuuden lisääminen synergioiden avulla harmonisoimalla ja digitalisoimalla prosessit, järjestelmät sekä tuotteet. Lisäksi kiinnitämme erityishuomioita yrityskulttuurin kehittämiseen ja yhtenäistämiseen.

Neljäntenä päälinjana on myynnin kasvattaminen laajentamalla ja kehittämällä markkinointia ja myyntiverkostoa. Suuntaudumme meille sopiville kasvusektoreille kuten teolliseen elintarviketuotantoon kehittyvillä markkinoilla, lannoitetuotantoon elintarviketeollisuuden vanavedessä sekä metallurgisen teollisuuden kasvuun mm. akkumateriaalien tuotannossa. Muita mielenkiintoisia sekoitininvestointien kasvuun vaikuttavia megatrendejä ovat uusiutuvan energiatuotannon biopolttoaineet ja kiertotalouden biojalostamot sekä metallien kemiallinen käsittely, kierrättäminen ja puhdistus.

Lisäksi haemme kannattavaa epäorgaanista kasvua yritysjärjestelyjen kautta.

UTG Mixing Groupin taloudelliset tavoitteet

Liikevaihto

Vuonna 2022 liikevaihtotavoitteemme on 25 miljoona euroa ja oikaistu liikevoittomarginaalitavoite 15 %.

Luvuissa ei ole huomioitu mahdollista epäorgaanista kasvua. Tavoitteiden lähtökohtana on normaali maailmanmarkkinatilanne.

Nettovelkaantumisaste

Nettovelkaantumisasteen tulee olla alle 60 %. Tästä velkaantumisrajoitteesta voimme väliaikaisesti poiketa esimerkiksi yrityskauppaan liittyen.

 Osingonjakopolitiikka

Tavoitteena on jakaa osinkoa 30-50 % konsernin nettotuloksesta alkaen vuoden 2019 tilinpäätöksestä.

Osingonjaossa otetaan huomioon yhtiön tulos ja taloudellinen tila, rahoitusasema, kasvun vaatimat panostukset sekä muut hallituksen olennaisiksi katsomat tekijät.

Uudessakaupungissa 25.2.2020

PLC UUTECHNIC GROUP OYJ

Hallitus

Lisätietoja: Toimitusjohtaja Jouko Peräaho, +358 50 074 0808

www.utgmix.com

UTG Mixing Group on maailmanlaajuisesti toimiva teknologiakonserni, joka tarjoaa kilpailukykyisiä sekoitusteknisiä ratkaisuja asiakaslähtöisesti minimoimalla elinkaarikustannukset. “Partnership built to last – and perform”, on brändilupauksemme. Palvelemme asiakasta aina parhaalla mahdollisella tavalla viemällä globaalin kyvykkyytemme paikallisesti lähelle asiakasta.

Tärkeimmät asiakassektorimme ovat kemian-, elintarvike-, metallurginen- ja lannoiteteollisuus sekä ympäristöteknologia, vesienkäsittely ja lääketeollisuus. 

UTG Mixing Groupin emoyhtiö on Plc Uutechnic Group Oyj, jonka osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä. Liiketoimintaa harjoitetaan konsernin tytäryhtiöissä, joita ovat Uutechnic Oy ja Stelzer Rührtechnik International GmbH.