Plc Uutechnic Group Oyj: UTG:n konsernitilinpäätös, selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä ja palkitsemisraportti 2020 on julkaistu

PLC UUTECHNIC GROUP OYJ PÖRSSITIEDOTE 30.4.2021 klo 9:00

UTG:N KONSERNITILINPÄÄTÖS, SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA PALKITSEMISRAPORTTI 2020 ON JULKAISTU

Plc Uutechnic Group Oyj:n tilintarkastettu konsernitilinpäätös vuodelta 2020 on julkaistu pdf-muodossa yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.utgmix.com.

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkitsemisraportti vuodelta 2020 on julkaistu yhtiön internetsivuilla.

Uudessakaupungissa 30.4.2021

PLC UUTECHNIC GROUP OYJ

Hallitus

Lisätietoja
Dominic Hill, toimitusjohtaja, Plc Uutechnic Group Oyj, +44 (0) 161 249 1444

www.utgmix.com

UTG Mixing Group on maailmanlaajuinen teknologiakonserni, joka tarjoaa kilpailukykyisiä sekoitusratkaisuja asiakaslähtöisesti sekä vähentäen elinkaarikustannuksia. Sen tärkeimmät asiakassektorit ovat kemian-, elintarvike-, metallurginen- ja lannoiteteollisuus sekä ympäristöteknologia, vesienkäsittely ja lääkeala. UTG Mixing Groupin emoyhtiö on Plc Uutechnic Group Oyj, jonka osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä. Liiketoimintaa harjoitetaan konsernin tytäryhtiöissä, joita ovat Uutechnic Oy ja Stelzer Rührtechnik International GmbH.

Liitteet