Plc Uutechnic Group Oyj: UUTECHNIC GROUP -KONSERNIN LIIKETOIMINTAKATSAUS TAMMI-MAALISKUULTA 2019

PLC UUTECHNIC GROUP OYJ PÖRSSITIEDOTE 30.4.2019 klo 9:00

UUTECHNIC GROUP -KONSERNIN LIIKETOIMINTAKATSAUS TAMMI-MAALISKUULTA 2019

Myynnin kasvu jatkui, mutta alkuvuoden tulos oli heikko. Koko vuoden tulos jää viime vuodesta.

Tässä liiketoimintakatsauksessa esitetään Uutechnic Group -konsernin jatkuvien toimintojen avainlukuja ja keskeisimpiä tapahtumia tammi-maaliskuussa 2019 sekä vertailulukuja vuodelta 2018. Luvut ovat tilintarkastamattomia.

Konsernin avainlukuja, jatkuvat toiminnot

  • Konsernin liikevaihto oli 5,6 milj. euroa (5,1 milj. euroa).
  • Konsernin liikevoitto oli -0,1 milj. euroa (0,4 milj. euroa).
  • Vuosineljänneksen tilauskertymä oli 5,7 milj. euroa (7,1 milj. euroa)
  • Konsernin tilauskanta maaliskuun lopussa oli 9,2 milj. euroa (10,0 milj. euroa)
T EUR 1-3/2019 1-3/2018 1-12/2018
       
Liikevaihto, jatkuvat toiminnot 5 583 5 138 22 092
Liikevoitto/-tappio, jatkuvat toiminnot -129 403 2078
Liikevoitto/-tappio  %  -2,3 % 7,8 % 9,4 %
Tilauskanta 31.3.2019, jatkuvat toiminnot  9 195 9 980 9 341

Vuoden 2018 vertailuluvut poikkeavat aikaisemmin julkaistuista siten, että ne eivät enää sisällä vuonna 2018 myydyn Japrotek Oy Ab:n lukuja.

Konsernin liikevaihto kasvoi 8,7% ensimmäisellä neljänneksellä, mutta liikevoitto jäi tappiolliseksi. Konsernin tilauskanta on edelleen hyvällä tasolla, joskin se on lievästi pienentynyt vuodenvaihteesta. Tappiolliseen tulokseen vaikutti se, että alkuvuonna toimittiin osittain vajaalla kapasiteetilla, eikä liikevaihtoon suhteutettuna raskaampaa kulurakennetta pystytty kompensoimaan. Seuraavien kuukausien aikana tuotanto on täydessä kuormassa.

Heikon ensimmäisen vuosineljänneksen johdosta koko vuoden tulos jää viime vuodesta.

 

Yhtiön tiedottamia tapahtumia tammi- maaliskuussa 2019

Lehdistötiedotteet

12.2.2019       Uutechnic Groupin sekoitinliiketoiminnalle merkittävä tilaus

Pörssitiedotteet

13.2.2019       Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 6 ja 7 §:n mukainen ilmoitus omistusosuuden muuttumisesta

28.2.2019       Tilinpäätöstiedote tammi-joulukuulta 2018

4.3.2019         Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5,6 ja 7 §:n mukainen ilmoitus omistusosuuden muuttumisesta

6.3.2019         Plc Uutechnic Group Oyj:n markkinatakaussopimus

15.3.2019       Uutechnic Groupin konsernitilinpäätös, selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkka- ja palkkioselvitys 2018 julkaistu

15.3.2109       Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen

10.4.2019       Plc Uutechnic Group Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätökset

29.4.2019       Uutechnic Group alentaa vuoden 2019 tulosnäkymiään

Uudessakaupungissa 30.4.2019


PLC UUTECHNIC GROUP OYJ

Hallitus

Lisätietoja:

 

Jouko Peräaho, toimitusjohtaja, Plc Uutechnic Group Oyj, +358 500 740 808

www.uutechnicgroup.fi

 

Uutechnic Groupin toiminta-ajatuksena on asiakkaan kilpailukyvyn parantaminen tarjoamalla edistyksellisiä prosessiteknisiä ratkaisuja sekä ainutlaatuista palvelukonseptia maailmanlaajuisesti. Tuotevalikoimaan kuuluvat mm. sekoittimet sekä erityyppiset pitkät hitsatut ja koneistetut pyörähdyskappaleet kuten telat, sylinterit, putket ja kartiot.

Tärkeimmät teollisuudenalat ovat hydrometallurgia, kaivos-, sellu-, paperi-, elintarvike-, lannoite-, ja muu kemianteollisuus sekä ympäristöteknologia.

Uutechnic Groupin emoyhtiö Plc Uutechnic Group Oyj vastaa konsernin johdosta, strategisesta suunnittelusta, taloushallinnosta, IT:stä ja rahoituksesta sekä henkilöstöhallinnosta. Liiketoimintaa harjoitetaan konsernin tytäryhtiöissä, joita ovat AP-Tela Oy, Uutechnic Oy ja Stelzer Rührtechnik International GmbH.