Plc Uutechnic Group Oyj: UUTECHNIC GROUPIN SEKOITINLIIKETOIMINNALLE MERKITTÄVÄ TILAUS

PLC UUTECHNIC GROUP OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 12.2.2019 klo 9:00

UUTECHNIC GROUPIN SEKOITINLIIKETOIMINNALLE MERKITTÄVÄ TILAUS

Uutechnic Group -konserniin kuuluva Uutechnic Oy on saanut merkittävän sekoitintilauksen vesienkäsittelyprojektiin YIT Suomi Oy:ltä. Toimitus käsittää mädätysreaktoreiden ja ilmastusaltaiden sekoittimia yhteensä noin 50 kappaletta Blominmäen jätevedenpuhdistusprojektiin Espooseen. Uusi maanalainen puhdistamo on yksi Pohjoismaiden suurimpia vesienkäsittelyhankkeita.

Tilauksen kokonaisarvo on vajaa miljoona euroa ja se on kirjattu vuoden 2019 ensimmäiselle vuosineljännekselle. Toimitukset ajoittuvat vuoden 2019 jälkipuoliskolle ja vuoden 2020 ensimmäiselle neljännekselle.

”Saatu tilaus kertoo sekoitinliiketoimintamme vahvasta osaamisesta ja kilpailukyvystä myös vesienkäsittelysektorilla. Konsernillamme on usean vuosikymmenen kokemus vesienkäsittelystä Jamix ja Stelzer tuotemerkkien kautta maailmanlaajuisesti. Olemme kasvattaneet markkinaosuuttamme viime aikoina vesienkäsittelyssä ja siitä on tullut entistä merkittävämpi toimiala sekoitinliiketoiminnalle. Olen erittäin tyytyväinen, että meillä on useampia teollisuudenaloja, joihin olemme päässeet toimittamaan entistä isompia ja haastavampia projekteja”, toteaa Mixing Technologyn liiketoimintalinjan johtaja Jussi Vaarno.

Uudessakaupungissa 12.2.2019

 

PLC UUTECHNIC GROUP OYJ

 

Lisätietoja:

Jussi Vaarno, Mixing Technology liiketoimintalinjan johtaja, +358 407 799 570

www.uutechnicgroup.fi

Uutechnic Groupin toiminta-ajatuksena on asiakkaan kilpailukyvyn parantaminen tarjoamalla edistyksellisiä prosessiteknisiä ratkaisuja sekä ainutlaatuista palvelukonseptia maailmanlaajuisesti. Tuotevalikoimaan kuuluvat mm. sekoittimet sekä erityyppiset pitkät hitsatut ja koneistetut pyörähdyskappaleet kuten telat, sylinterit, putket ja kartiot.

Tärkeimmät teollisuudenalat ovat hydrometallurgia, kaivos-, sellu-, paperi-, elintarvike-, lannoite-, ja muu kemianteollisuus sekä ympäristöteknologia.

Uutechnic Groupin emoyhtiö Plc Uutechnic Group Oyj vastaa konsernin johdosta, strategisesta suunnittelusta, taloushallinnosta, IT:stä ja rahoituksesta sekä henkilöstöhallinnosta. Liiketoimintaa harjoitetaan konsernin tytäryhtiöissä, joita ovat AP-Tela Oy, Uutechnic Oy ja Stelzer Rührtechnik International GmbH.