Plc Uutechnic Group Oyj: UUTECHNIC GROUPIN TALOUDELLINEN TIEDOTTAMINEN 2020

PLC UUTECHNIC GROUP OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.12.2019 klo 9:00

UUTECHNIC GROUPIN TALOUDELLINEN TIEDOTTAMINEN 2020

Plc Uutechnic Group Oyj julkaisee tiedotteen 1.1.-31.12.2019 tilinpäätöksestä tiistaina 25.2.2020.

Vuoden 2020 puolivuosikatsaus sekä liiketoimintakatsaukset julkaistaan seuraavasti:

Liiketoimintakatsaus 1.1.-31.3.2020 maanantaina 27.4.2020

Puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2020 maanantaina 20.7.2020

Liiketoimintakatsaus 1.1.-30.9.2020 maanantaina 19.10.2020

Uutechnic Groupin tilinpäätös vuodelta 2019 julkaistaan yhtiön verkkosivuilla viikolla 10/2020.

Varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi keskiviikkona 25.3.2020. Yhtiön hallitus kutsuu yhtiökokouksen erikseen koolle myöhemmin.

Taloudelliset tiedotteet ovat julkaisupäivästään lähtien nähtävillä yhtiön nettisivuilla www.uutechnicgroup.fi.

Uudessakaupungissa 4.12.2019

PLC UUTECHNIC GROUP OYJ

Hallitus

Lisätietoja:

Jouko Peräaho, toimitusjohtaja Plc Uutechnic Group Oyj +358 500 740808

www.uutechnicgroup.fi

Uutechnic Groupin toiminta-ajatuksena on asiakkaan kilpailukyvyn parantaminen tarjoamalla edistyksellisiä prosessiteknisiä ratkaisuja sekä ainutlaatuista palvelukonseptia maailmanlaajuisesti sekoitusteknologian alalla.

Tärkeimmät teollisuudenalat ovat hydrometallurgia, kaivos-, sellu-, paperi-, elintarvike-, lannoite-, ja muu kemianteollisuus sekä ympäristöteknologia.

Uutechnic Groupin emoyhtiö Plc Uutechnic Group Oyj vastaa konsernin johdosta, strategisesta suunnittelusta, taloushallinnosta, IT:stä ja rahoituksesta sekä henkilöstöhallinnosta. Liiketoimintaa harjoitetaan konsernin tytäryhtiöissä, joita ovat Uutechnic Oy ja Stelzer Rührtechnik International GmbH.