Plc Uutechnic Group Oyj:n merkintäetuoikeusanti merkittiin kokonaan

PLC UUTECHNIC GROUP OYJ PÖRSSITIEDOTE 22.12.2015 klo 12:30

PLC UUTECHNIC GROUP OYJ:N MERKINTÄETUOIKEUSANTI MERKITTIIN KOKONAAN

Kaikki Plc Uutechnic Group Oyj:n merkintäetuoikeusannin osakkeet on merkitty. Uutechnic Group keräsi merkintäetuoikeusannissa nettovaroina noin 2,4 miljoonaa euroa. Yhtiön osakemäärä annin jälkeen kasvaa 25 963 210 osakkeeseen. Uutechnic Groupin hallitus on hyväksynyt kaikki merkintäetuoikeusannin merkinnät.

Merkintäetuoikeusannissa merkittiin yhteensä 9 985 850 Uutechnic Groupin uutta osaketta ja anti tuli täyteen merkityksi. Merkintäoikeuksien perusteella merkittiin osakeannin osakkeista noin 89 prosenttia ja merkintäsitoumusten perusteella noin 11 prosenttia. Mikko Laakkonen merkitsi kaikki merkintäsitoumuksen perusteella merkityt osakkeet.

Mikko Laakkonen, HML Finance Oy ja Hannu Laakkonen ovat sitoutuneet olemaan luovuttamatta merkintäetuoikeusannissa merkitsemiään osakkeita sekä ennestään omistamiaan Uutechnic Groupin osakkeita 31.12.2016 saakka.

Merkintäetuoikeusannin osakkeet oikeuttavat mahdolliseen osinkoon ja tuottavat muut osakkeenomistajan oikeudet, kun osakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin, arviolta 28.12.2015.

Kaupankäynti merkintäetuoikeusannissa merkittyjä osakkeita vastaavilla väliaikaisilla osakkeilla (UUTECN0215) alkoi Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalla 21.12.2015. Väliaikaiset osakkeet yhdistetään Uutechnic Groupin varsinaisiin osakkeisiin (UUTEC) sen jälkeen, kun merkintäetuoikeusannissa merkityt osakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin, arviolta 28.12.2015. Kaupankäynnin merkintäetuoikeusannin osakkeilla varsinaisina osakkeina odotetaan alkavan Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalla 28.12.2015.

Helsingissä 22.12.2015

 

PLC UUTECHNIC GROUP OYJ

Hallitus

 

Lisätietoja:

Sami Alatalo, hallituksen varapuheenjohtaja Plc Uutechnic Group Oyj +358 40 826 2066