Plc Uutechnic Group Oyj:n vähemmistöosakkeiden lunastamista koskevaan välimiesmenettelyyn on määrätty välimiesoikeus

Plc Uutechnic Group Oyj  Pörssitiedote     9.4.2021 klo 9:00 EET

Plc Uutechnic Group Oyj:n vähemmistöosakkeiden lunastamista koskevaan välimiesmenettelyyn on määrätty välimiesoikeus

Kuten aiemmin on julkistettu, SPX FLOW Technology Germany GmbH (”SPX FLOW”) on 20.1.2021 käynnistänyt Plc Uutechnic Group Oyj:n (”UTG”) vähemmistöosakkeita koskevan lunastusmenettelyn hakemalla välimiesmenettelyn aloittamista osakeyhtiölain 18 luvun 4 §:n mukaisesti lunastaakseen kaikki jäljellä olevat UTG:n osakkeet.

Keskuskauppakamarin lunastuslautakunta on 8.4.2021 määrännyt yksijäsenisen välimiesoikeuden UTG:n jäljellä olevien osakkeiden lunastamista koskevaan välimiesmenettelyyn. Välimiesoikeuden muodostaa asianajaja Petri Taivalkoski.

Uudessakaupungissa 9.4.2021

Plc Uutechnic Group Oyj
Hallitus

Lisätietoja
Dominic Hill, toimitusjohtaja, Plc Uutechnic Group Oyj, +44 (0) 161 249 1444

UTG Mixing Group on maailmanlaajuinen teknologiakonserni, joka tarjoaa kilpailukykyisiä sekoitusratkaisuja asiakaslähtöisesti sekä vähentäen elinkaarikustannuksia. Sen tärkeimmät asiakassektorit ovat kemian-, elintarvike-, metallurginen- ja lannoiteteollisuus sekä ympäristöteknologia, vesienkäsittely ja lääkeala. UTG Mixing Groupin emoyhtiö on Plc Uutechnic Group Oyj, jonka osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä. Liiketoimintaa harjoitetaan konsernin tytäryhtiöissä, joita ovat Uutechnic Oy ja Stelzer Rührtechnik International GmbH.