Plc Uutechnic Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous 28.4.2016

PLC UUTECHNIC GROUP OYJ PÖRSSITIEDOTE 28.4.2016 klo 17:45

 

PLC UUTECHNIC GROUP OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 28.4.2016

Plc Uutechnic Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous, joka pidettiin 28.4.2016, päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 1.1. – 31.12.2015 ei jaeta osinkoa.

Tilinpäätös vahvistettiin ja myönnettiin vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille tilikaudelta 1.1. – 31.12.2015.

Yhtiön hallitukseen valittiin jatkamaan Sami Alatalo ja Jouko Peräaho sekä uusiksi jäseniksi Hannu Kottonen ja Kristiina Lagerstedt. Valitut uudet jäsenet ovat yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista riippumattomia. Tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö Ernst & Young Oy päävastuullisena tarkastajana KHT Osmo Valovirta.

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 10.000.000 uuden osakkeen tai osakkeeseen oikeuttavan erityisen oikeuden annista, josta enintään 1.000.000 osaketta voidaan suunnata konsernin henkilöstölle ja yhtiön hallitukselle. Tämä valtuutus kumoaa aiemmat voimassa olevat valtuutukset.

Yhtiöjärjestyksen 2 ja 9 §:iin päätettiin hallituksen esittämät muutokset. Muutokset olivat tarkennus yhtiön toimialaan ja yhtiökokouksen pitopaikkaan.

Yhtiön hallitus on järjestäytymiskokouksessaan 28.4.2016 valinnut puheenjohtajaksi Jouko Peräahon ja varapuheenjohtajaksi Sami Alatalon. Hallituksen puheenjohtajan toimi on päätoiminen.

 

Helsingissä 28.4.2016

PLC UUTECHNIC GROUP OYJ

Hallitus

 

Uutechnic Groupin toiminta-ajatuksena on asiakkaan kilpailukyvyn parantaminen tarjoamalla heille edistyksellisiä prosessiteknisiä ratkaisuja sekä ainutlaatuista palvelukonseptia maailmanlaajuisesti. Tuotevalikoimaan kuuluvat mm. sekoittimet, erityyppiset paineastiat, prosessi- ja varastosäiliöt, reaktorit ja lämmönvaihtimet sekä erityyppiset pitkät hitsatut ja koneistetut pyörähdyskappaleet kuten telat, sylinterit, putket ja kartiot.

Tärkeimmät teollisuudenalat ovat hydrometallurgia, kaivos-, sellu-, paperi-, elintarvike-, lannoite-, ja muu kemianteollisuus sekä ympäristöteknologia.

Konsernin emoyhtiö on Plc Uutechnic Group Oyj ja tytäryhtiöt ovat AP-Tela Oy, Japrotek Oy Ab, Uutechnic Oy ja Stelzer Rührtechnik International GmbH.