Plc Uutechnic Group Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset

Plc Uutechnic Group Oyj                           Pörssitiedote                       10.2.2021 klo 13:00

Plc Uutechnic Group Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset

Plc Uutechnic Group Oyj:n tänään 10.2.2021 pidetty ylimääräinen yhtiökokous päätti seuraavista asioista:

Hallituksen kokoonpano ja palkitseminen

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi kolme (3) ja valitsi Peter Ryanin hallituksen puheenjohtajaksi, Arno Glöcknerin hallituksen varapuheenjohtajaksi ja Dominic Hillin hallituksen jäseneksi toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiökokous vahvisti myös nykyisten hallituksen jäsenten toimikauden päättyvän uusien hallituksen jäsenten toimikauden alkaessa.

Yhtiökokous päätti lisäksi, että yhtiökokouksessa valituille hallituksen jäsenille ei makseta palkkioita, ja että kaikille yhtiökokouksessa valituille hallituksen jäsenille korvataan matkakulut ja muut suoraan hallituksen työskentelyyn liittyvät kulut.

Muut tiedot

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön verkkosivuilla www.utgmix.com viimeistään 24.2.2021 alkaen.

Uudessakaupungissa 10.2.2021

PLC UUTECHNIC GROUP OYJ

Hallitus

Lisätietoja:

Dominic Hill, toimitusjohtaja, Plc Uutechnic Group Oyj, +44 (0) 161 249 1444

UTG Mixing Group on maailmanlaajuisesti toimiva teknologiakonserni, joka tarjoaa kilpailukykyisiä sekoitusteknisiä ratkaisuja asiakaslähtöisesti minimoimalla elinkaarikustannukset. ”Partnership built to last – and perform”, on brändilupauksemme. Palvelemme asiakasta aina parhaalla mahdollisella tavalla viemällä globaalin kyvykkyytemme paikallisesti lähelle asiakasta.

Tärkeimmät asiakassektorimme ovat kemianteollisuus; muovit ja polymeerit; elintarviketeollisuus; metallurgia ja teollisuusmineraalit; bioenergia; lannoiteteollisuus; biokemia ja lääketeollisuus; ympäristöteknologia sekä paperi- ja selluteollisuus.

UTG Mixing Groupin emoyhtiö on Plc Uutechnic Group Oyj, jonka osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä. Liiketoimintaa harjoitetaan konsernin tytäryhtiöissä, joita ovat Uutechnic Oy ja Stelzer Rührtechnik International GmbH.