Uutechnic Group alentaa vuoden 2016 liikevoittoennustettaan

PLC UUTECHNIC GROUP OYJ PÖRSSITIEDOTE 23.11.2016 klo 15:15

Uutechnic Group alentaa vuoden 2016 liikevoittoennustettaan

Uutechnic Group arvioi vuoden 2016 liikevoiton jäävän aiempaa ennustetta matalammaksi johtuen AP-Tela Oy:n merkittävän projektin ennakoitua heikommaksi jäävästä tuloksesta sekä kyseisen projektin vaikutuksista muuhun valmistukseen. Uuden tuotteen valmistamiseen liittyvistä haasteista huolimatta projekti toimitetaan asiakkaalle sovitusti.

Uutechnic Group arvioi kyseisen projektin tuloksen heikentävän konsernin liiketulosta n. 0,8 milj. euroa ja painavan AP-Tela Oy:n liiketuloksen negatiiviseksi. Aikaisemmin Uutechnic Group on tiedottanut konsernin liiketuloksen olevan n. 2,2 – 2,4 milj. euroa. Yhtiö arvioi edelleen muiden yksiköiden liiketuloksen olevan positiivinen ja konsernin liikevaihdon ylittävän 35,0 milj. euroa.

Uudessakaupungissa 23.11.2016

PLC UUTECHNIC GROUP OYJ

 

Hallitus

 

Lisätietoja:

Martti Heikkilä, toimitusjohtaja Plc Uutechnic Group Oyj +358 40 543 1324

 

Uutechnic Groupin toiminta-ajatuksena on asiakkaan kilpailukyvyn parantaminen tarjoamalla heille edistyksellisiä prosessiteknisiä ratkaisuja sekä ainutlaatuista palvelukonseptia maailmanlaajuisesti. Tuotevalikoimaan kuuluvat mm. sekoittimet, erityyppiset paineastiat, prosessi- ja varastosäiliöt, reaktorit ja lämmönvaihtimet sekä erityyppiset pitkät hitsatut ja koneistetut pyörähdyskappaleet kuten telat, sylinterit, putket ja kartiot.

Tärkeimmät teollisuudenalat ovat hydrometallurgia, kaivos-, sellu-, paperi-, elintarvike-, lannoite-, ja muu kemianteollisuus sekä ympäristöteknologia.

Konsernin emoyhtiö on Plc Uutechnic Group Oyj ja tytäryhtiöt ovat AP-Tela Oy, Japrotek Oy Ab, Uutechnic Oy ja Stelzer Rührtechnik International GmbH.