UUTECHNIC GROUP -KONSERNIN LIIKETOIMINTAKATSAUS TAMMI-MAALISKUULTA 2018

PLC UUTECHNIC GROUP OYJ PÖRSSITIEDOTE 27.4.2018 klo 9:30

UUTECHNIC GROUP -KONSERNIN LIIKETOIMINTAKATSAUS TAMMI-MAALISKUULTA 2018

Tässä liiketoimintakatsauksessa esitetään Uutechnic Group -konsernin avainlukuja ja keskeisimpiä tapahtumia tammi-maaliskuussa 2018 sekä vertailulukuja vuodelta 2017. Luvut ovat tilintarkastamattomia.

Avainluvut

  • Konsernin liikevaihto oli 7,15 milj. euroa (7,24 milj. euroa).
  • Konsernin liikevoitto oli -0,06 milj. euroa (-0,28 milj. euroa).
  • Konsernin tilauskanta ensimmäisen neljänneksen lopussa oli 18,8 milj. euroa (15,7 milj. euroa)
T EUR 1-3/2018 1-3/2017 1-12/2017
       
Liikevaihto 7 146 7 243 32 076
Liikevoitto/-tappio  -59 -277 87
Liikevoitto/-tappio  %  -0,8 % -3,8 % 0,3 %
Tilauskanta 18 767 15 736 12 516

Uutechnic Group konserni otti 1.1.2018 käyttöön IFRS15 -standardin Myyntituotot asiakassopimuksista konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteena. Käyttöönotossa on sovellettu takautuvan mallin sallimat huojennukset siten, että standardin soveltamisesta aiheutunut kertynyt vaikutus on kirjattu soveltamisen aloittamisajankohtana kertyneiden voittovarojen alkusaldon oikaisuksi, eikä vertailulukuja ole muutettu. Tuloutusperiaatteiden muutos lisäsi ensimmäisellä neljänneksellä konsernin liikevaihtoa 753 tuhatta euroa ja liikevoittoa 195 tuhatta euroa.

Konsernin liikevoitto ensimmäisellä neljänneksellä oli lievästi tappiollinen. Tappiollisen tuloksen syynä oli säiliöliiketoiminnan huono tulos, joka oli seurausta loppuvuoden heikosta tilauskertymästä.

Konsernin vertailukelpoinen tilauskanta maaliskuun lopussa oli 19,5 milj. euroa, joka oli lähes ennätyskorkea ja yli kaksinkertainen tilikauden alkuun verrattuna.

Sekoitinliiketoiminnan tilauskertymä ensimmäisellä neljänneksellä oli erittäin hyvä ja tilauskanta ennätyskorkea. Tilauksia on saatu nykyisiltä asiakkailta, mutta myös uusia merkittäviä päänavauksia on tehty.

Säiliöliiketoiminnan alkuvuoden tilauskertymä oli hyvä ja tilauskanta on kaksinkertainen tilikauden alkuun verrattuna.

Tela- ja putkiliiketoiminnassa alkuvuoden tilauskertymä on ollut hyvä. Markkinatilanteen odotetaan jatkuvan suotuisana.

Yhtiön tiedottamia tapahtumia tammi- maaliskuussa 2018

28.2.2018 julkaistiin tilinpäätöstiedote.

9.3.2018 julkaistiin tilinpäätös, selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkka- ja palkkioselvitys.

19.3.2018 julkaistiin yhtiökokouskutsu.

23.3.2018 tiedotettiin, että Japrotek Oy Ab ja Uutechnic Oy ovat saaneet tilauksen norjalaiselta Borregaard AS:ltä. Tilaus oli Uutechnic Groupin historian suurin ja se sisälsi 4 kpl 4000 m³ varastösäiliöitä sekoittimineen. Toimitukset ajoittuvat vuoden 2018 viimeiselle neljännekselle. Tällaisen kokonaistoimituksen arvo asettuu 4-5 miljoonan euron välille.

9.4.2018 lehdistötiedotteella kerrottiin, että Uutechnic Oy on saanut kaksi merkittävää tilausta hydrometallurgiseen teollisuuteen. Toinen toimituksista suuntautuu Suomeen ja toinen Kiinaan.  Toimitukset käsittävät yhteensä n. 40 kpl vaativia sekoittimia, jotka suunnitellaan yksilöllisesti asiakkaiden prosessivaatimusten mukaisesti. Tilausten yhteisarvo on noin kaksi miljoonaa euroa. Tilaukset on kirjattu vuoden 2018 ensimmäisen vuosineljänneksen tilauskertymään ja laitteet toimitetaan vuoden 2018 aikana.

12.4.2018 tiedotettiin varsinaisen yhtiökokouksen päätöksistä.

Uudessakaupungissa 28.4.2017

PLC UUTECHNIC GROUP OYJ

Hallitus

Lisätietoja:

Jouko Peräaho, toimitusjohtaja, Plc Uutechnic Group Oyj, +358 500 740 808

www.uutechnicgroup.fi

Uutechnic Groupin toiminta-ajatuksena on asiakkaan kilpailukyvyn parantaminen tarjoamalla heille edistyksellisiä prosessiteknisiä ratkaisuja sekä ainutlaatuista palvelukonseptia maailmanlaajuisesti. Tuotevalikoimaan kuuluvat mm. sekoittimet, erityyppiset paineastiat, prosessi- ja varastosäiliöt, reaktorit ja lämmönvaihtimet sekä erityyppiset pitkät hitsatut ja koneistetut pyörähdyskappaleet kuten telat, sylinterit, putket ja kartiot.

Tärkeimmät teollisuudenalat ovat hydrometallurgia, kaivos-, sellu-, paperi-, elintarvike-, lannoite-, ja muu kemianteollisuus sekä ympäristöteknologia.

Konsernin liiketoiminta, Process Solutions, jaetaan kahteen liiketoimintalinjaan. Mixing Technology liiketoimintalinjaan kuuluvat Stelzer Rührtechnik GmbH ja Uutechnic Oy. Tanks & Rolls liiketoimintalinjaan kuuluvat Japrotek Oy Ab ja AP-Tela Oy.