Uutechnic Group myymässä 81% Japrotek Oy Ab:n osakekannasta yhtiön toimivalle johdolle. Järjestelyn toimeenpano ehdollinen rahoittajien lopullisille päätöksille.

PLC UUTECHNIC GROUP OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.6.2018 klo 9:30

Uutechnic Group myymässä 81% Japrotek Oy Ab:n osakekannasta yhtiön toimivalle johdolle. Järjestelyn toimeenpano ehdollinen rahoittajien lopullisille päätöksille.

Plc Uutechnic Group Oyj on tänään allekirjoittanut sitovan sopimuksen 81% osuuden myymisestä Japrotek Oy Ab:n osakekannasta yhtiön toimivalle johdolle. Osakkeiden kauppahinta on nimellinen 20 000 EUR. Kaupan myötä Uutechnic Group keskittyy yhä voimakkaammin strategiansa mukaisesti Sekoitinliiketoiminnan kehittämiseen. Kaupan toteutuminen on ehdollinen rahoittajien lopullisille päätöksille sekä tarvittavien rahoitusjärjestelyiden loppuunsaattamiselle. Tämän hetkisen arvion mukaan rahoituspäätökset syntyvät kesäkuun loppuun mennessä.

Kaupan yhteydessä Japrotek Oy Ab:n pääomitus ja rahoitus järjestetään uudelleen. Järjestelyn taustalla on Uutechnic Groupin strategian toteuttamisen ohella Japrotek Oy Ab:n liiketoimintaedellytysten parantaminen avainhenkilöiden sitoutuessa omistuksellisesti yhtiöön. Myös Japrotek Oy Ab:n rahoitusaseman, kustannusrakenteen ja kilpailukyvyn arvioidaan paranevan merkittävästi kaupan myötä. Uutechnic Groupille jäävän omistusosuuden (19%) osalta on osapuolten kesken sovittu osto/myynti -optio nimelliseen hintaan. Optio on voimassa tietyin ehdoin 30.6.2023 saakka.

Osana järjestelyä Uutechnic Group akordoi Japrotekilta per. 31.12.2017 olevia yhteensä 5,3 miljoonan EUR suuruisia saataviaan 2,8 miljoonaa EUR. Saatavista akordoinnin ulkopuolelle jäävä osuus, 2,5 miljoonaa EUR, jää pääomalainaksi. Lisäksi Uutechnic Group sitoutuu järjestelyn yhteydessä pääomittamaan Japrotek Oy Ab:ta yhteensä 370.000 EUR lisäpanostuksella, joka annetaan pääomalainana.

Järjestelyn jälkeen Uutechnic Groupille jää takausvastuita noin 1,6 miljoonaa EUR liittyen Japrotekin ennen järjestelyä tekemien tuotteiden takuuajan vastuisiin sekä 750.000 EUR toissijaista Japrotek Oy Ab:n pääomitusvastuuta. Lisäksi Plc Uutechnic Group Oyj:n Japrotekin kiinteistön vuokrasopimukselle antama omavelkainen takaus jatkuu. Japrotekin tuotteiden takuuajan vastuut poistuvat eräpäiviensä mukaan siten, että viimeinen vastuu poistuu eräpäivänsä mukaisesti 15.10.2021. Pääomitusvastuu on voimassa korkeintaan 30.6.2021 asti. Järjestelyn yhteydessä Uutechnic Group vapautuu Japrotekin kaikista työ- ja toimitusaikaisista takausvastuista, joiden määrä on n. 3,0 miljoonaa EUR, eikä Uutechnic Group myöskään vastaa järjestelyn toimeenpanon jälkeen syntyvistä Japrotekin uusista projektitakausvastuista.

Japrotek Oy Ab:n liiketoiminnan menestys on vaihdellut varsin paljon eri vuosina markkinoiden tiukan kilpailun ja asiakkaiden investointivolyymien heilahtelujen johdosta. Japrotekin toimittamien suurten säiliöprojektien kannattavuus on myös vaihdellut ja menestyminen markkinoilla edellyttää yhtiöltä yhä kilpailukykyisempää kulurakennetta. Osaavien avainhenkilöiden, yrittäjävetoisuuden, keventyneen kulurakenteen sekä järjestelyn mukanaan tuoman vahvemman pääomarakenteen myötä Japrotek Oy Ab:n liiketoiminnan kilpailukyky kohenee merkittävästi.

Järjestelyn toteutumisen jälkeen Uutechnic Group -konserni keskittyy entistä virtaviivaisemmin Sekoitinliiketoiminnan kehittämiseen ja kasvattamiseen. Keskittymisen myötä konsernin tuloksen arvioidaan jatkossa paranevan. Transaktio keventää konsernin tasetta eikä transaktiolla odoteta olevan merkittävää vaikutusta konsernin 2018 tulokseen. Lisäksi Kokkolassa sijaitseva AP-Tela Oy jatkaa konsernissa. Järjestelyn jälkeen Japrotek Oy Ab:n kanssa jatketaan normaalia kaupallista yhteistyötä säiliö ja sekoitin -yhdistelmätoimitusten osalta.

Japrotek Oy Ab:n liikevaihto oli viimeksi päättyneellä tilikaudella 2017 n. 13,3 miljoonaa EUR (2016 n. 17,5 mEUR) ja liiketulos oli n. -1,1 miljoonaa EUR (2016 n. 0,5 mEUR).

Uudessakaupungissa 4.6.2018


PLC UUTECHNIC GROUP OYJ

Hallitus

Lisätietoja:

Jouko Peräaho, toimitusjohtaja, Plc Uutechnic Group Oyj, +358 500 740 808

www.uutechnicgroup.fi

 

Uutechnic Groupin toiminta-ajatuksena on asiakkaan kilpailukyvyn parantaminen tarjoamalla heille edistyksellisiä prosessiteknisiä ratkaisuja sekä ainutlaatuista palvelukonseptia maailmanlaajuisesti. Tuotevalikoimaan kuuluvat mm. sekoittimet, erityyppiset paineastiat, prosessi- ja varastosäiliöt, reaktorit ja lämmönvaihtimet sekä erityyppiset pitkät hitsatut ja koneistetut pyörähdyskappaleet kuten telat, sylinterit, putket ja kartiot.

Tärkeimmät teollisuudenalat ovat hydrometallurgia, kaivos-, sellu-, paperi-, elintarvike-, lannoite-, ja muu kemianteollisuus sekä ympäristöteknologia.

Konsernin liiketoiminta, Process Solutions, jaetaan kahteen liiketoimintalinjaan. Mixing Technology liiketoimintalinjaan kuuluvat Stelzer Rührtechnik GmbH ja Uutechnic Oy. Tanks & Rolls liiketoimintalinjaan kuuluvat Japrotek Oy Ab ja AP-Tela Oy.