Uutechnic Group tarkentaa vuoden 2016 liikevoittoennustettan

PLC UUTECHNIC GROUP OYJ PÖRSSITIEDOTE 27.12.2016 klo 17:00

UUTECHNIC GROUP TARKENTAA VUODEN 2016 LIIKEVOITTOENNUSTETTAAN

Uutechnic Group tarkentaa liikevoittoennustettaan 23.11.2016 antamastaan tiedotteesta poiketen.

23.11.2016 julkaistussa tiedotteessa mainittu AP-Tela Oy:n merkittävä uuden tuotteen projekti on valmistunut ja luovutettu asiakkaalle sovitun mukaisesti. Asiakkaan kanssa käydyssä projektin loppuselvityksessä on sovittu AP-Telalle tulevista lisäkustannuksista, jotka heikentävät konsernin liiketulosta kuluvalle vuodelle.

Uutechnic Group arvioi konsernin liikevoiton olevan noin 1,0 miljoonan euron tasolla. AP-Tela Oy:tä lukuun ottamatta konsernin muiden yhtiöiden liiketulosten arvioidaan olevan edelleen positiivisia ja konsernin liikevaihdon ylittävän 35 milj. euroa.

 

Uudessakaupungissa 27.12.2016

PLC UUTECHNIC GROUP OYJ

 

Hallitus

 

Lisätietoja:

Martti Heikkilä, toimitusjohtaja Plc Uutechnic Group Oyj +358 40 543 1324

 

Uutechnic Groupin toiminta-ajatuksena on asiakkaan kilpailukyvyn parantaminen tarjoamalla heille edistyksellisiä prosessiteknisiä ratkaisuja sekä ainutlaatuista palvelukonseptia maailmanlaajuisesti. Tuotevalikoimaan kuuluvat mm. sekoittimet, erityyppiset paineastiat, prosessi- ja varastosäiliöt, reaktorit ja lämmönvaihtimet sekä erityyppiset pitkät hitsatut ja koneistetut pyörähdyskappaleet kuten telat, sylinterit, putket ja kartiot.

Tärkeimmät teollisuudenalat ovat hydrometallurgia, kaivos-, sellu-, paperi-, elintarvike-, lannoite-, ja muu kemianteollisuus sekä ympäristöteknologia.

Konsernin emoyhtiö on Plc Uutechnic Group Oyj ja tytäryhtiöt ovat AP-Tela Oy, Japrotek Oy Ab, Uutechnic Oy ja Stelzer Rührtechnik International GmbH.