UUTECHNIC GROUP TOIMITTAA EDISTYKSELLISTÄ SEKOITUSTEKNOLOGIAA HYDROMETALLURGISEEN TEOLLISUUTEEN

PLC UUTECHNIC GROUP OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 9.4.2018 klo 9:00

UUTECHNIC GROUP TOIMITTAA EDISTYKSELLISTÄ SEKOITUSTEKNOLOGIAA HYDROMETALLURGISEEN TEOLLISUUTEEN

Uutechnic Group -konserniin kuuluva Uutechnic Oy on saanut kaksi merkittävää tilausta hydrometallurgiseen teollisuuteen. Toinen toimituksista suuntautuu Suomeen ja toinen Kiinaan.  Toimitukset käsittävät yhteensä n. 40 kpl vaativia sekoittimia, jotka suunnitellaan yksilöllisesti asiakkaiden prosessivaatimusten mukaisesti. Tilausten yhteisarvo on noin kaksi miljoonaa euroa. Tilaukset on kirjattu vuoden 2018 ensimmäisen vuosineljänneksen tilauskertymään. Laitteet toimitetaan vuoden 2018 aikana.

”Kiinan toimitus on ensimmäinen merkittävä suorakauppa Aasian hydrometallurgiseen teollisuuteen. Saadut tilaukset kertovat Uutechnic Oy:n vahvasta osaamisesta ja kilpailukyvystä kaivos- ja hydrometallurgian sektorilla, sillä tarjouskilpailussa oli mukana maailman johtavat sekoitintoimittajat”, toteaa Mixing Technologyn liiketoimintalinjan johtaja Jussi Vaarno.

Uudessakaupungissa 9.4.2018

PLC UUTECHNIC GROUP OYJ

Lisätietoja:

Jussi Vaarno, Mixing Technology liiketoimintalinjan johtaja, +358 407 799 570

www.uutechnicgroup.fi

Uutechnic Groupin toiminta-ajatuksena on asiakkaan kilpailukyvyn parantaminen tarjoamalla heille edistyksellisiä prosessiteknisiä ratkaisuja sekä ainutlaatuista palvelukonseptia maailmanlaajuisesti. Tuotevalikoimaan kuuluvat mm. sekoittimet, erityyppiset paineastiat, prosessi- ja varastosäiliöt, reaktorit ja lämmönvaihtimet sekä erityyppiset pitkät hitsatut ja koneistetut pyörähdyskappaleet kuten telat, sylinterit, putket ja kartiot.

Tärkeimmät teollisuudenalat ovat hydrometallurgia, kaivos-, sellu-, paperi-, elintarvike-, lannoite-, ja muu kemianteollisuus sekä ympäristöteknologia.

Konsernin liiketoiminta, Process Solutions, jaetaan kahteen liiketoimintalinjaan. Mixing Technology liiketoimintalinjaan kuuluvat Stelzer Rührtechnik Int. GmbH ja Uutechnic Oy. Tanks & Rolls liiketoimintalinjaan kuuluvat Japrotek Oy Ab ja AP-Tela Oy.