Uutechnic Group yritysjärjestelyn seurauksena pörssin päälistalle

VAAHTO GROUP PLC OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 3.11.2015  klo 9:15

Uutechnic Group yritysjärjestelyn seurauksena pörssin päälistalle

Uusikaupunkilainen Uutechnic Oy on tehnyt yritysjärjestelyn listatun Vaahto Group Plc Oyj:n kanssa. Järjestelyssä Vaahto Groupin nimi muuttuu Plc Uutechnic Group Oyj:ksi. Uutechnicin omistajat tulevat omistamaan yli puolet emoyhtiön osakkeista.

Uutechnic Oy:sta tulee tytäryhtiö konserniin, jossa ennestään ovat tytäryhtiöinä Pietarsaaressa toimivat Japrotek Oy ja Steva Oy, Kokkolassa toimiva AP-Tela Oy ja Saksassa toimiva Stelzer Rührtechnik International GmbH. Konsernin liiketoiminnan juuret ovat vuodessa 1874 ja konsernissa on järjestelyn jälkeen noin 185 henkilöä.

Hallitukseen on valittu Uutechnicin perustajat Jouko Peräaho sekä Timo Lindström ja hallituksessa jatkaa Sami Alatalo. Jouko Peräaho toimii hallituksen puheenjohtaja. Järjestely on lopullisesti hyväksytty osapuolten toimesta ja järjestelyn tekninen toteutus on tarkoitus saada päätökseen tammikuun 2016 loppuun mennessä.

Järjestely toteutetaan osakevaihtona ja järjestelyyn liittyy merkittävä rahoitusjärjestely, jonka avulla tulevan Uutechnic -konsernin pääomarakenne on olennaisesti parempi kuin ennen järjestelyä Vaahto Groupissa on ollut. Konsernin taloudellinen asema tervehdytettiin muun muassa 4,0 miljoonan sijoituksilla sekä 3,4 miljoonan lainojen leikkauksilla. Konsernin taloudellista asemaa vahvistaa myös kannattavaa liiketoimintaa harjoittaneen Uutechnicin tuleminen osaksi konsernia.

Vaativan sekoitusteknologian laitteisiin keskittynyt Uutechnic Oy on perustettu vuonna 1993. Yrityksen päätuotteita ovat prosessiteollisuuden pysty- ja kylkisekoitinratkaisut, jotka suunnitellaan ja valmistetaan yksilöllisesti prosessivaatimusten mukaan. Uutechnic on toiminut koko historiansa ajan kansainvälisillä markkinoilla ja tällä hetkellä toimituksista pääosa suuntautuu Suomen ulkopuolelle. Uutechnic on pystynyt kannattavaan liiketoimintaan koko toimintansa ajan ja se on taloudellisesti vahva yhtiö.

Vaahto Group on perinteinen konepajayrityskokonaisuus, jonka toiminta jakautuu kahteen liiketoiminta-alueeseen: Japrotek Vessels, jonka päätuotteita ovat vaativat säiliöt kuten paineastiat, reaktorit, lämmönvaihtimet ja suuret asennuspaikalla koottavat säiliöt ja Stelzer Mixing Technology, jonka päätuotteet ovat erilaiset sekoitinratkaisut kemian- ja elintarviketeollisuuden tarpeisiin. Konsernin raskas tilauskonepaja AP-Tela on erikoistunut pitkien hitsattujen ja koneistettujen pyörähdyskappaleiden valmistamiseen, joita ovat mm. telat paperi-, energia- ja nosturiteollisuuteen sekä järeät paksuseinämäiset teräsputket, lieriöt ja kartiot.

”Järjestelylle on vahvat liiketoiminnalliset perusteet ja olen varma että meidän asiakkaat tulevat hyötymään voimien yhdistämisestä. Tulemme panostamaan tulevaisuudessa entistä vaativampiin ja laajempiin toimituskokonaisuuksiin prosessiteknologian alueella. Olemme Uutechnicissa aina keskittyneet täyttämään asiakaslupaukset mahdollisimman hyvin ja tämä periaate tulee olemaan kantavana voimana jatkossa koko konsernissa. Uudessa Uutechnic Groupissa on vahvaa ammatillista osaamista ja tämä järjestely avaa uusia mahdollisuuksia henkilökunnalle kehittää ammattitaitoaan edelleen. Uskon, että järjestely teettää meille kaikille paljon töitä mutta olen vakuuttunut siitä, että tavoitellut hyödyt tullaan saavuttamaan” toteaa Uutechnic Groupin (e. Vaahto Group Plc Oyj) hallituksen puheenjohtajaksi valittu Jouko Peräaho.

”Koemme, että kansainvälisesti menestyneen sekoitinalan toimijan Uutechnicin tuleminen osaksi konsernia on luonteva jatkumo pitkän historian omaavalle yhtiöllemme. Uutechnic vahvistaa entisestään sekoitinliiketoimintaamme sekä tuo uusia mahdollisuuksia palvella asiakkaitamme entistä kokonaisvaltaisimmin vaativissa prosessiteknologiaratkaisuissa.  Olen vakuuttunut siitä, että Uutechnicin omistajien ja muiden asiantuntijoiden vahvalla tuella konsernilla ovat edellytykset kehittyä vahvaksi toimijaksi kansainvälisillä markkinoilla ja siten Uutechnic Groupin osakkeenomistajilla on mahdollisuus hyötyä järjestelystä osakkeen arvon nousun myötä” kiteyttää Uutechnic Groupin hallituksen varapuheenjohtaja Sami Alatalo (e. hallituksen puheenjohtaja Vaahto Group Plc Oyj). 

 

Uusikaupunki 3.11.2015

VAAHTO GROUP PLC OYJ

 

Lisätietoja

Jouko Peräaho                                       Sami Alatalo
p. 0500 740 808                                    p. 040 826 2066