Uutechnic Groupissa toimintamallin ja ylimmän johdon muutoksia

PLC UUTECHNIC GROUP OYJ PÖRSSITIEDOTE 8.3.2017 klo 12:10

UUTECHNIC GROUPISSA TOIMINTAMALLIN JA YLIMMÄN JOHDON MUUTOKSIA

Muutokset toimintamallissa

Uutechnic Group kehittää toimintamalliaan. Konsernin liiketoiminta koostuu yhdestä liiketoimintasegmentistä, Process Solutions liiketoiminnasta, joka jaetaan edelleen kahteen liiketoimintalinjaan: Sekoitusteknologia / Mixing Technology sekä Säiliöt, Telat ja Putket / Tanks & Rolls. Muutoksen tavoitteena on vahvistaa myyntiä ja markkinointia sekä osaamista ja tuloksentekokykyä.

Mixing Technology liiketoimintalinjaan kuuluvat Stelzer Rührtechnik GmbH ja Uutechnic Oy. Tanks & Rolls liiketoimintalinjaan kuuluvat Japrotek Oy Ab ja AP-Tela Oy. Uutechnic Group konsernin liiketoiminta raportoidaan edelleen yhdessä Process Solutions segmentissä.

Nimityksiä ylimmässä johdossa

Plc Uutechnic Group Oyj:n toimitusjohtajaksi on nimitetty Jouko Peräaho. Nimityksen myötä Jouko Peräaho jättää hallituksen puheenjohtajan tehtävät ja uudeksi hallituksen puheenjohtajaksi nousee nykyinen hallituksen varapuheenjohtaja Sami Alatalo. Jouko Peräaho jatkaa hallituksen jäsenenä.

Tanks & Rolls liiketoimintalinjan vastaavaksi johtajaksi siirtyy Uutechnic Groupin nykyinen toimitusjohtaja Martti Heikkilä ja Mixing Technology liiketoimintalinjan vastaavana johtajana jatkaa Jussi Vaarno. Martti Heikkilä on nimitetty myös Plc Uutechnic Group Oyj:n toimitusjohtajan sijaiseksi. Martti Heikkilä ja Jussi Vaarno raportoivat Jouko Peräaholle.

Kaikki tässä tiedotteessa mainitut muutokset tulevat voimaan 9.3.2017.

Uudessakaupungissa 8.3.2017

PLC UUTECHNIC GROUP OYJ

Hallitus

 

Lisätietoja:

Jouko Peräaho, Plc Uutechnic Group Oyj, +358 500 740 808

Uutechnic Groupin toiminta-ajatuksena on asiakkaan kilpailukyvyn parantaminen tarjoamalla heille edistyksellisiä prosessiteknisiä ratkaisuja sekä ainutlaatuista palvelukonseptia maailmanlaajuisesti. Tuotevalikoimaan kuuluvat mm. sekoittimet, erityyppiset paineastiat, prosessi- ja varastosäiliöt, reaktorit ja lämmönvaihtimet sekä erityyppiset pitkät hitsatut ja koneistetut pyörähdyskappaleet kuten telat, sylinterit, putket ja kartiot.

Tärkeimmät teollisuudenalat ovat hydrometallurgia, kaivos-, sellu-, paperi-, elintarvike-, lannoite-, ja muu kemianteollisuus sekä ympäristöteknologia.

Konsernin emoyhtiö on Plc Uutechnic Group Oyj ja tytäryhtiöt ovat AP-Tela Oy, Japrotek Oy Ab, Uutechnic Oy ja Stelzer Rührtechnik International GmbH.