Uutecnic Groupin alkuvuoden tilauskanta kehittynyt suotuisasti

PLC UUTECHNIC GROUP OYJ PÖRSSITIEDOTE 26.2.2016 klo 10:00

UUTECHNIC GROUPIN ALKUVUODEN TILAUSKANTA KEHITTYNYT SUOTUISASTI

Uutechnic Group – konsernin alkuvuoden tilauskanta on kehittynyt suotuisasti ollen noin 50 % suurempi verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Vertailuajankohdan osalta on huomioitu nykyiset Uutechnic Group –konsernin yksiköt.

Suotuisa kehitys johtuu erityisesti useista kotimaan yksiköiden saamista tilauksista. Toimitukset ajoittuvat pääosin vuodelle 2016.

Yhtiö julkaisee tilinpäätöstiedotteen 11.3.2016

Uudessakaupungissa 26.2.2016

 

PLC UUTECHNIC GROUP OYJ

Hallitus

Lisätietoja: Jouko Peräaho, hallituksen puheenjohtaja, Plc Uutechnic Group Oyj, +358 500 740808

 

Uutechnic Groupin toiminta-ajatuksena on asiakkaan kilpailukyvyn parantaminen tarjoamalla heille edistyksellisiä prosessiteknisiä ratkaisuja sekä ainutlaatuista palvelukonseptia maailmanlaajuisesti. Tuotevalikoimaan kuuluvat mm. sekoittimet, erityyppiset paineastiat, prosessi- ja varastosäiliöt, reaktorit ja lämmönvaihtimet sekä erityyppiset pitkät hitsatut ja koneistetut pyörähdyskappaleet kuten telat, sylinterit, putket ja kartiot.

Tärkeimmät teollisuudenalat ovat hydrometallurgia, kaivos-, sellu-, paperi-, elintarvike-, lannoite-, ja muu kemianteollisuus sekä ympäristöteknologia.

Konsernin emoyhtiö on Plc Uutechnic Group Oyj ja tytäryhtiöt ovat AP-Tela Oy, Japrotek Oy Ab, Uutechnic Oy ja Stelzer Rührtechnik International GmbH.