Vaahto Group alentaa tilikauden 2010 – 2011 näkymiään

VAAHTO GROUP PLC OYJ PÖRSSITIEDOTE 1.9.2011 klo 16.00

VAAHTO GROUP ALENTAA TILIKAUDEN 2010 – 2011 NÄKYMIÄÄN

Vaahto Group –konserni ennakoi 1.7.2011 julkistetussa johdon osavuotisessa selvityksessä ajalta 1.9.2010 – 1.7.2011 konsernin tuloksen parantuvan selvästi edellisestä tilikaudesta ja koko tilikauden liikevoiton olevan lievästi voitollinen.

 

Tämänhetkisen näkemyksen mukaan konsernin tilikauden tuloksen arvioidaan parantuvan edellisestä tilikaudesta, mutta liiketuloksen arvioidaan jäävän tappiolliseksi.

 

Näkymien muutos perustuu siihen, että konsernin Pulp & Paper Machinery –ryhmän projektiliiketoiminnan liikevaihto on tilikauden kolmella viimeisellä kuukaudella jäänyt ennakoitua alemmaksi. Lisäksi hankintakustannusten nousu on heikentänyt keskeisen projektin kannattavuutta aiemmin ennustetusta. Alentuneesta liikevaihtoennusteesta huolimatta Pulp & Paper Machinery -ryhmän koko tilikauden liikevaihto kasvaa noin 80 % edellisestä tilikaudesta. Vastaavasti ryhmän liiketulos parantuu merkittävästi edellisestä tilikaudesta.

 

Lahdessa 1.9.2011

 

VAAHTO GROUP PLC OYJ

 

Hallitus

 

Lisätietoja:

Anssi Klinga

Toimitusjohtaja, Vaahto Group Plc Oyj

puh. 050 466 1470

 

Vaahto Group –konserni on korkean tason asiantuntijayritys ja palvelee maailmanlaajuisesti prosessiteollisuutta paperinvalmistusteknologian ja prosessilaitteiden aloilla.