Vaahto Group antaa 2.000.000 uutta osaketta suunnatulla osakeannilla

VAAHTO GROUP PLC OYJ PÖRSSITIEDOTE 19.3.2014 klo 9:00

VAAHTO GROUP ANTAA 2.000.000 UUTTA OSAKETTA SUUNNATULLA OSAKEANNILLA

Vaahto Group Plc Oyj:n hallitus päätti kokouksessaan 10.3.2014 antaa suunnatulla osakeannilla enintään 2.000.000 uutta osaketta yhtiökokouksen 10.4.2013 antaman valtuutuksen nojalla. Uudet osakkeet vastaavat n. 50 % yhtiön kaikista osakkeista ennen osakeantia.

Osakeannissa merkintäoikeus oli 10 suurimmalla osakkeenomistajalla. Perusteena merkintäetuoikeudesta poikkeamisille oli osakeantipäätöksen mukaan yhtiön rahoitusaseman vahvistaminen ja yhtiön toiminnan jatkuvuuden turvaaminen.

Osakeannissa Hannu Laakkonen merkitsi 1.000.000 osaketta ja Mikko Laakkonen 1.000.000 osaketta. Kaikkien osakkeiden osakekohtainen merkintähinta oli 0,52 euroa. Osakkeiden merkintähinta määritettiin tarjouskilpailun perusteella.

Yhtiön rahoittajat ovat 16.12.2013 päivätyssä rahoitussopimuksessa sitoutuneet antamaan yhtiön lainoja anteeksi yhteensä 1.000.000 euron arvosta kun osakeannissa annetut osakkeet merkitään kaupparekisteriin. Osakkeet on maksettava yhtiölle rahassa viimeistään 25.3.2014. Vastaanotettuaan osakkeiden merkintämaksun, yhtiö tulee hakemaan osakkeiden merkitsemistä kaupparekisteriin niin pian kuin mahdollista.

Merkitsijät ovat antaneet yhtiölle sitoumuksen olla myymättä, siirtämättä, lahjoittamatta tai muuten luovuttamatta osakeannissa annettuja osakkeita 180 kalenteripäivän ajan niiden kaupparekisteriin merkitsemisestä lukien.

Yhtiö tulee hakemaan osakkeiden ottamista pörssilistalle viimeistään vuoden kuluessa niiden liikkeeseenlaskemisesta. Hakemuksen yhteydessä yhtiö tulee julkistamaan arvopaperimarkkinalain ja Euroopan komission esiteasetuksen mukaisen listalleottoesitteen.

 

Lahdessa 19.3.2014

VAAHTO GROUP PLC OYJ

Hallitus

 

Lisätietoja:
Reijo Järvinen, hallituksen puheenjohtaja Vaahto Group Plc Oyj 0400-715968