Vaahto Group -konserni sopeuttaa toimintaansa ja kustannuksiaan

VAAHTO GROUP PLC OYJ PÖRSSITIEDOTE 18.2.2015 klo 9:30

VAAHTO GROUP -KONSERNI SOPEUTTAA TOIMINTAANSA JA KUSTANNUKSIAAN

Vaahto Group Plc Oyj:n hallitus on tehnyt päätöksen yhtiön Lahden pääkonttorin toimintojen siirtämisestä Pietarsaareen Japrotek Oy Ab:n tiloihin 30.8.2015 mennessä.

Tämä on osa konsernin toiminnan ja kustannusten sopeutusohjelmaa, jonka tavoitteena on alentaa yhtiön toiminnan kustannuksia vuositasolla yli 0,8 milj. euroa verrattuna vuoteen 2014

Koko sopeutusohjelman aiheuttamiksi kertaluontoisiksi kuluvana vuonna toteutuviksi kustannuksiksi on arvioitu korkeintaan 0,4 milj. euroa.  Pääkonttorin toimintojen siirtokustannukset sisältyvät tuohon summaan.

Emoyhtiö työllistää kymmenen henkilöä, joihin kuuluvat konsernin johto ja kaikkia tytäryhtiöitä keskitetysti palvelevat talous-, tieto- ja henkilöstöhallinnon työntekijät.

Konsernin keskityttyä strategiansa mukaisesti Process Technology -liiketoimintaan konserni on myynyt vuosina 2013 ja 2014 Hollolassa ja Tampereella toimineet paperi- ja selluteollisuutta palvelleet liiketoiminnat. Jäljellä ovat Process Technology -liiketoimintaa harjoittavat Japrotek Oy Ab Pietarsaaressa, Stelzer Ruehrtechnik International Warburgissa Saksassa sekä tilauskonepaja AP-Tela Oy Kokkolassa.

”Vaahto Group -konsernin supistuneen toiminnan vuoksi ei ole toiminnan eikä kustannustehokkuuden kannalta enää perusteltua pitää pääkonttorin toimintoja Lahdessa”,  toteaa Hallituksen puheenjohtaja Reijo Järvinen.

Osalle emoyhtiön henkilöstöstä tarjotaan mahdollisuus siirtyä Pietarsaaren toimipisteeseen tai jatkaa määräaikaisella työsopimuksella tehtävissään Lahdessa.

 

Lahdessa 18.2.2015

VAAHTO GROUP PLC OYJ

Hallitus

 

Lisätietoja:

Topi Karppanen, CEO, +358 40 5001957