Vaahto Group -konsernin johdon osavuotinen selvitys ajalta 1.1.-14.11.2013

VAAHTO GROUP PLC OYJ                    PÖRSSITIEDOTE              14.11.2013   klo 10.00

VAAHTO GROUP -KONSERNIN JOHDON OSAVUOTINEN SELVITYS AJALTA 1.1. – 14.11.2013

Vaahto Group -konsernin jatkuvien toimintojen liikevaihto ajalta 1.1. – 30.9.2013 oli 31,4 milj. euroa (edellisen tilikauden vastaavalla jaksolla 23,1 milj. euroa) ja liikevoitto oli 0,2 milj. euroa (liiketappio 2,7 milj. euroa). Liikevaihto nousi 36 % vertailukaudesta ja liiketulos oli positiivinen. Konsernin jatkuvien toimintojen tilauskanta 30.9.2013 oli 13,2 milj. euroa, (19,3 milj. euroa).

Vaahto Paper Technology

Vaahto Paper Technology -ryhmän jatkuvien toimintojen liikevaihto ajalta 1.1. – 30.9.2013 oli 7,7 milj. euroa (9,2 milj. euroa) ja liiketappio oli 1,6 milj. euroa (liiketappio 2,4 milj. euroa). Ryhmän liikevaihto laski 16 % vertailukaudesta, tulos kuitenkin parani viime vuodesta 0,8 milj. euroa, mutta oli vielä tappiollinen. Pääsyynä Vaahto Paper Technology -ryhmän tappiolliseen tulokseen oli toiminnan alhainen taso. Huoltoliiketoiminnan markkinatilanne on jatkunut kohtalaisena.

Vaahto Group –konsernissa on käynnistetty toimenpiteet Paper Technology –ryhmän toimintojen tehostamiseksi ja kannattavuuden parantamiseksi. Kokkolan ja Tampereen yksiköissä tehdään organisaatiomuutoksia, joilla saavutetaan synergiaetuja, vastataan muuttuneeseen markkinatilanteeseen ja haetaan kokonaisratkaisuja asiakkaiden tarpeisiin.

Vaahto Groupin 16.1.2013 ja 27.3.2013 tiedottama järjestely Vaahto Paper Technology -ryhmän projektiliiketoiminnan sekä palveluliiketoimintaan kuuluvien varaosa- ja pienprojektiliiketoimintojen myynnistä saksalaiselle Gebr. Bellmer GmbH Maschinenfabrik:lle toteutui 15.4.2013. Lopetettujen toimintojen liiketappio 1.1. – 30.9.2013 oli 1,5 milj. euroa (liiketappio 1,2 milj. euroa).

Vaahto Process Technology

Vaahto Process Technology -ryhmän liikevaihto ajalta 1.1. – 30.9.2013 oli 23,7 milj. euroa (13,8 milj. euroa) ja liikevoitto oli 1,8 milj. euroa (liiketappio 0,3 milj. euroa). Liikevaihto kasvoi 72 % vertailukaudesta, liiketulos oli voitollinen ja 7,6 % liikevaihdosta. Syyt hyvään kehitykseen löytyvät vahvana pysyneestä tilauskertymästä sekä tilauskannan odotusten mukaisesta realisoitumisesta.

Vaahto Process Technology -ryhmän markkinatilanteessa ei ole tapahtunut muutoksia ja kysyntä on yhä jatkunut kohtalaisena.

Osakeantivaltuutus

Yhtiökokous päätti 10.4.2013 hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään uusien osakkeiden annista yhdessä tai useammassa erässä. Annettavien uusien osakkeiden määrä voi olla enintään 2.000.000 osaketta. Osakkeita koskevan ehdotetun valtuutuksen enimmäismäärä vastaa noin 50 prosenttia kaikista yhtiön osakkeista.

Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista osakeannin ehdoista, mukaan lukien oikeuden osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen.

Vaahto Group –konsernin projektiliiketoiminnan myynti

Vaahto Groupin 16.1.2013 ja 27.3.2013 tiedottama järjestely Vaahto Paper Technology -ryhmän projektiliiketoiminnan sekä palveluliiketoimintaan kuuluvien varaosa- ja pienprojektiliiketoimintojen myynnistä saksalaiselle Gebr. Bellmer GmbH Maschinenfabrik:lle toteutui 15.4.2013. Liiketoiminnan kaupassa siirtyi Bellmerille liiketoiminnan palveluksessa toimivat 56 henkilöä Hollolassa ja 16 henkilöä Tampereella.

Arvio tilikaudesta 1.1. – 31.12.2013

Kansainvälisen taloustilanteen kehityksessä ei ole merkkejä tilanteen parantumisesta ja myös Vaahto Group -konsernin päätoimialojen markkinatilanne on yhä haasteellinen. Konsernin maksuvalmiustilanne on kireä ja sisältää merkittäviä riskejä. Hallituksella on meneillään neuvottelut rahoittajien kanssa maksusuunnitelmien ja rahoituksen uudelleenjärjestelemiseksi. Vaahto Group -konsernin tilikauden 2013 liiketuloksen arvioidaan kuitenkin parantuvan merkittävästi edellisestä tilikaudesta ja muodostuvan jatkuvien toimintojen osalta selkeästi positiiviseksi.

Lahdessa 14.11.2013

VAAHTO GROUP PLC OYJ

Hallitus

 

Lisätietoja:

Ari Viinikkala

Toimitusjohtaja, Vaahto Group Plc Oyj

puh. 0400-127664

 

Vaahto Group -konserni on korkean tason teknologia- ja asiantuntijayritys ja palvelee maailmanlaajuisesti prosessiteollisuutta paperinvalmistusteknologian ja prosessilaitteiden aloilla.