Vaahto Group -konsernin johdon osavuotinen selvitys ajalta 1.1.-16.5.2013

VAAHTO GROUP PLC OYJ                    PÖRSSITIEDOTE              16.5.2013     klo 10.00

VAAHTO GROUP -KONSERNIN JOHDON OSAVUOTINEN SELVITYS AJALTA 1.1. – 16.5.2013

 Vaahto Group -konsernin jatkuvien toimintojen liikevaihto ajalta 1.1. – 31.3.2013 oli 10,9 milj. euroa (edellisen tilikauden vastaavalla jaksolla 7,6 milj. euroa) ja liikevoitto oli 0,01 milj. euroa (liiketappio 1,5 milj. euroa). Liikevaihto nousi 43,0 % vertailukaudesta ja liiketulos oli positiivinen. Konsernin jatkuvien toimintojen tilauskanta 31.3.2013 oli 19,3 milj. euroa, (katsauskauden alkaessa 19,2 milj. euroa).

Vaahto Paper Technology

 Vaahto Paper Technology -ryhmän jatkuvien toimintojen liikevaihto ajalta 1.1. – 31.3.2013 oli 2,8 milj. euroa (3,0 milj. euroa) ja liiketappio oli 0,4 milj. euroa (liiketappio 0,6 milj. euroa). Ryhmän liikevaihto laski 7,0 % vertailukaudesta, tulos kuitenkin parani viime vuodesta, mutta oli vielä tappiollinen. Pääsyynä Vaahto Paper Technology -ryhmän tappiolliseen tulokseen oli toiminnan alhainen taso. Huoltoliiketoiminnan markkinatilanne on jatkunut kohtalaisena.

Konserni solmi tammikuussa 2013 alustavan sopimuksen myydä Vaahto Paper Technology -segmenttiin kuuluvan projektiliiketoiminnan sekä palveluliiketoimintaan kuuluvat varaosa- ja pienprojektiliiketoiminnot. Koska myynnin katsottiin olevan erittäin todennäköinen, projektiliiketoimintaan liittyvät varat ja velat esitetään taseessa myytävänä olevina pitkäaikaisina omaisuuserinä ja niihin liittyvinä velkoina. Projektiliiketoiminta esitetään tuloslaskelmassa lopetettuna toimintona. Lopetettujen toimintojen liiketappio 1.1. – 31.3.2013 oli 1,0 milj. euroa (liiketappio 0,2 milj. euroa).

Vaahto Process Technology

Vaahto Process Technology -ryhmän liikevaihto ajalta 1.1. – 31.3.2013 oli 8,1 milj. euroa (4,1 milj. euroa) ja liikevoitto oli 0,8 milj. euroa (liiketappio 0,3 milj. euroa). Liikevaihto kasvoi 98,0 % vertailukaudesta, liiketulos oli voitollinen ja 9,4 % liikevaihdosta. Syyt hyvään kehitykseen löytyvät vahvana pysyneestä tilauskertymästä sekä tilauskannan odotusten mukaisesta realisoitumisesta.

Vaahto Process Technology -ryhmän markkinatilanteessa ei ole tapahtunut muutoksia ja kysyntä on yhä jatkunut kohtalaisena.

Osakeantivaltuutus

Yhtiökokous päätti 10.4.2013 hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään uusien osakkeiden annista yhdessä tai useammassa erässä. Annettavien uusien osakkeiden määrä voi olla enintään 2.000.000 osaketta. Osakkeita koskevan ehdotetun valtuutuksen enimmäismäärä vastaa noin 50 prosenttia kaikista yhtiön osakkeista.

Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista osakeannin ehdoista, mukaan lukien oikeuden osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen.

Vaahto Group –konsernin projektiliiketoiminnan myynti

Vaahto Groupin 16.1.2013 ja 27.3.2013 tiedottama järjestely Vaahto Paper Technology -ryhmän projektiliiketoiminnan sekä palveluliiketoimintaan kuuluvien varaosa- ja pienprojektiliiketoimintojen myynnistä saksalaiselle Gebr. Bellmer GmbH Maschinenfabrik:lle toteutui 15.4.2013. Liiketoiminnan kaupassa siirtyi Bellmerille liiketoiminnan palveluksessa toimivat 56 henkilöä Hollolassa ja 16 henkilöä Tampereella.

Arvio tilikaudesta 1.1. – 31.12.2013

Uuden tilikauden alussa ei ole tapahtunut merkittävää muutosta Vaahto Group –konsernin tuotteiden kokonaiskysynnässä ja tilauskanta on pysynyt jatkuvien toimintojen osalta noin 19 miljoonan euron tasolla.  Vaahto Group -konsernin tuloksen arvioidaan parantuvan merkittävästi edellisestä tilikaudesta ja jatkuvien toimintojen osalta liiketuloksen odotetaan olevan positiivinen.

Konsernin maksuvalmiustilanne on kuitenkin kireä, ja Vaahto Group –konsernissa onkin välttämätöntä jatkaa kannattavuutta ja vakavaraisuutta parantavia toimenpiteitä. Vaikeasti ennustettavasta markkinatilanteesta johtuen tilikauden tuloksen arvioimiseen sisältyy epävarmuutta.

Osavuosikatsaus ajalta 1.1. – 30.6.2013

Vaahto Group -konserni julkaisee 23.8.2013 osavuosikatsauksen kuuden kuukauden toiminnan ajalta 1.1. – 30.6.2013.

Lahdessa 16.5.2012

VAAHTO GROUP PLC OYJ

Hallitus

Lisätietoja:

Ari Viinikkala

Toimitusjohtaja, Vaahto Group Plc Oyj

puh. 0400-127664

 

Vaahto Group -konserni on korkean tason teknologia- ja asiantuntijayritys ja palvelee maailmanlaajuisesti prosessiteollisuutta paperinvalmistusteknologian ja prosessilaitteiden aloilla.