Vaahto Group -konsernin johdon osavuotinen selvitys ajalta 1.9.2007 – 27.6.2008

VAAHTO GROUP PLC OYJ JOHDON OSAVUOTINEN SELVITYS 27.6.2008 10.00

VAAHTO GROUP –KONSERNIN JOHDON OSAVUOTINEN SELVITYS AJALTA 1.9.2007 – 27.6.2008

Katsauskaudella Vaahto Group –konsernin liikevaihto ja tulos etenivät ennakoidulla tavalla. Konsernin liikevaihto 1.9.2007 – 31.5.2008 oli 60,3 milj. euroa (edellisen tilikauden vastaavalla jaksolla 59,6 milj. euroa) ja liikevoitto oli 0,6 milj. euroa (1,8 milj. euroa). Lievästä liikevaihdon kasvusta huolimatta Vaahto Group –konsernin tulos jäi vertailukaudesta. Pääsyy alentuneeseen tulokseen oli katsauskaudelle ajoittuneiden Pulp & Paper Machinery –ryhmän projektitoimitusten heikko kannattavuus. Tilauskanta 31.5.2008 oli 24,8 milj. euroa, joka on alempi kuin 29.2.2008 osavuosikatsauksen tilauskanta 33,5 milj. euroa.

Pulp & Paper Machinery

Pulp & Paper Machinery -ryhmän 1.9.2007 – 31.5.2008 liikevaihto oli 33,7 milj. euroa (edellisen tilikauden vastaavalla jaksolla 38,2 milj. euroa). Ryhmän tulos jäi vertailukautta heikommaksi ja oli tappiollinen. Tulosta heikensivät katsauskaudelle ajoittuneiden projektitoimitusten heikko kannattavuus sekä katsauskauden lopun alhainen liikevaihto.

Pulp & Paper Machinery –ryhmän markkinatilanne on jatkunut haasteellisena ja tilauskanta laski katsauskaudella.  Ryhmällä on kuitenkin käynnissä merkittävä määrä tarjousvaiheessa olevia projekteja.

Process Machinery

Process Machinery -ryhmän 1.9.2007 –31.5.2008 liikevaihto oli 26,6 milj. euroa (edellisen tilikauden vastaavalla jaksolla 21,4 milj. euroa). Liikevaihto oli 24% vertailukautta korkeampi. Liikevaihto kasvoi sekä säiliö- että sekoitinliiketoiminnassa ja kummassakin tuoteryhmässä kannattavuus oli vertailukautta parempi.

Katsauskaudella Vaahto Oy teki sopimuksen Process Machinery –ryhmään kuuluvan spiraalilämmönvaihdintoiminnan myynnistä saksalaiselle HES Heat Exchanger System GmbH:lle. Vaahto Oy:n odotetaan kirjaavan kaupasta lievän myyntivoiton tilikauden viimeisellä vuosineljänneksellä.

Process Machinery –ryhmän markkinatilanne on jatkunut kohtalaisena ja tilauskanta on hyvä sekä säiliö- että sekoitinliiketoiminnassa.

Arvio tilikaudesta 1.9.2007 – 31.8.2008

Vaahto Group -konsernin tilauskanta on laskenut katsauskauden aikana ja tilikauden liikevaihdon ennustetaan jäävän edellistä tilikautta alhaisemmaksi. Tämä asettaa selkeitä haasteita tuloskehitykselle tilikauden viimeisellä vuosineljänneksellä.

Tiedot ovat tilintarkastamattomia.

Lahdessa 27.6.2008

VAAHTO GROUP PLC OYJ

Hallitus

Lisätietoja:

Antti Vaahto

Toimitusjohtaja, Vaahto Group Plc Oyj

puh. 040 8232835