Vaahto Group -konsernin johdon osavuotinen selvitys ajalta 1.9.2007 – 30.11.2007

VAAHTO GROUP PLC OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.1.2008 klo 9.00

VAAHTO GROUP –KONSERNIN JOHDON OSAVUOTINEN SELVITYS AJALTA 1.9.2007 – 30.11.2007

Katsauskaudella Vaahto Group –konsernin liikevaihto ja tulos etenivät ennakoidulla tavalla. Konsernin liikevaihto 1.9.2007 – 30.11.2007 oli 23,0 milj. euroa (edellisen tilikauden vastaavalla jaksolla n. 16,2 milj. euroa) ja liikevoitto oli 1,4 milj. euroa (n. 0,2 milj. euroa). Liikevaihto kasvoi 42%  ja sen myötä liikevoitto oli selkeästi vertailukautta parempi. Tilauskanta laski katsauskauden aikana ollen sen alkaessa 42,9 milj. euroa ja päättyessä 36,5 milj. euroa.

Pulp & Paper Machinery

Pulp & Paper Machinery -ryhmän 1.9.2007 – 30.11.2007 liikevaihto oli 13,9 milj. euroa (n. 8,7 milj. euroa). Liikevaihto kasvoi peräti 60% prosenttia vertailukaudesta, kun usean merkittävän projektin toimitukset ajoittuivat vuoden 2007 loppupuolelle. Katsauskauden korkeasta liikevaihdosta huolimatta ryhmän kannattavuus jäi asetetuista tavoitteista.

Useiden projektitoimitusten ajoittuessa katsauskaudelle Pulp & Paper Machinery –ryhmän tilauskanta laski tilikauden alun tilanteesta. Ryhmällä on kuitenkin edelleen käynnissä huomattava määrä tarjousvaiheessa olevia projekteja. Edellisellä tilikaudella Shanghaihin perustetun tytäryhtiön toiminta on käynnistynyt hyvin ja se on merkittävästi vahvistanut Vaahto Pulp & Paper Machinery –ryhmän kilpailuasemaa Kiinan markkinoilla.

Process Machinery

Process Machinery -ryhmän 1.9.2007 – 30.11.2007 liikevaihto oli 9,1 milj. euroa (n. 7,5 milj. euroa). Liikevaihto oli  21% vertailukautta korkeampi. Liikevaihto kasvoi sekä säiliö- että sekoitinliiketoiminnassa ja kummassakin tuoteryhmässä kannattavuus on ollut asetettujen  tavoitteiden mukaista.

Katsauskaudella Vaahto Oy teki sopimuksen Process Machinery –ryhmään kuuluvan spiraalilämmönvaihdintoiminnan myynnistä saksalaiselle HES Heat Exchanger System GmbH:lle. Kauppaan kuuluu spiraalilämmönvaihdinten tuotantolinja koneineen ja laitteineen sekä siihen liittyvät aineettomat oikeudet. Sopimuksen mukaan Vaahto Oy vastaa olemassa olevan tilauskannan valmistamisesta ja toimittamisesta. Tuotantolinjan koneet ja laitteet siirtyvät ostajalle vaiheittain kevään 2008 aikana. Spiraalilämmönvaihdinten vuotuinen liikevaihto on vaihdellut 2-4 milj. euron välillä.

Process Machinery –ryhmän markkinatilanne on jatkunut erinomaisena ja tilauskanta on hyvä sekä  säiliö- että sekoitinliiketoiminnassa.

Arvio tilikaudesta 1.9.2007 – 31.8.2008

Vaahto Group -konsernin tilauskanta on laskenut katsauskauden aikana ja tämä asettaa haasteita liikevaihdolle ja tuloskehitykselle jäljellä olevalla tilikaudella.

Osavuosikatsaus ajalta 1.9.2007 – 29.2.2008

Vaahto Group –konserni julkaisee osavuosikatsauksen kuuden kuukauden toiminnan ajalta 18.4.2008.

Lahdessa 17.01.2008

VAAHTO GROUP PLC OYJ

Hallitus

Lisätietoja:

Antti Vaahto

Toimitusjohtaja

Vaahto Group Plc Oyj

puh. 040 8232835