Vaahto Group -konsernin johdon osavuotinen selvitys ajalta 1.9.2008 – 16.1.2009

VAAHTO GROUP PLC OYJ PÖRSSITIEDOTE 16.01.2009 klo 10.00

VAAHTO GROUP –KONSERNIN JOHDON OSAVUOTINEN SELVITYS AJALTA 1.9.2008 – 16.1.2009

Vaahto Group –konsernin liikevaihto 1.9.2008 – 30.11.2008 oli 17,0 milj. euroa (edellisen tilikauden vastaavalla jaksolla 23,0 milj. euroa) ja liiketappio oli -0,8 milj. euroa (liikevoitto 1,3 milj. euroa).  Liikevaihto laski 26 % vertailukaudesta ja sen myötä liiketulos oli vertailukautta heikompi. Vaahto Group –konsernin tilauskanta laski 13 % katsauskauden aikana ollen sen alkaessa 54,4 milj. euroa ja päättyessä 47,3 milj. euroa.

Pulp & Paper Machinery

Pulp & Paper Machinery -ryhmän 1.9.2008 – 30.11.2008 liikevaihto oli 8,5 milj. euroa (13,9 milj. euroa) ja liiketappio oli -1,4 milj. euroa (liikevoitto 0,2 milj. euroa). Liikevaihto laski 39 %  vertailukaudesta ja tulos jäi siten vertailukautta heikommaksi.

Pulp & Paper Machinery –ryhmän markkinatilanne on vaikea ja tilauskanta laski katsauskaudella. Edellisen tilikauden lopulla saatujen suurten tilausten johdosta ryhmän katsauskauden lopun tilauskanta on kuitenkin huomattavasti korkeampi kuin vuosi sitten vastaavana ajankohtana. Tilauskannassa olevien projektien tuloutukset ajoittuvat pääosin kuluvan tilikauden loppupuolelle.

Katsauskaudella on käynnistetty toimenpiteet ryhmään kuuluvan Vaahto Roll Service Oy:n sulautumisesta Vaahto Oy:öön. Tavoitteena on yksinkertaistaa konsernirakennetta ja kehittää Vaahto Pulp & Paper Machinery -liiketoimintayksikön toimintaa.

Process Machinery

Process Machinery -ryhmän 1.9.2008 – 30.11.2008 liikevaihto oli 8,4 milj. euroa (9,1 milj. euroa) ja liikevoitto oli 0,7 milj. euroa (1,1 milj. euroa). Liikevaihto laski hieman sekä säiliö- että sekoitinliiketoiminnassa.

Process Machinery –ryhmän markkinatilanne on heikentynyt ja tilauskanta on laskenut katsauskaudella sekä säiliö- että sekoitinliiketoiminnassa.

Arvio tilikaudesta 1.9.2008 – 31.8.2009

Kansainvälinen rahoituskriisi on luonut markkinoille huomattavaa epävarmuutta ja siirtänyt investointipäätöksiä. Markkinatilanne on siten erittäin haasteellinen ja myös Vaahto Group -konsernin tilauskanta on laskenut katsauskauden aikana. Konserniyhtiöissä on käynnistetty toimenpiteet yhtiöiden toimintojen sopeuttamiseksi vallitsevaan kysyntä- ja markkinatilanteeseen.

Vaahto Group -konsernin katsauskauden lopun tilauskanta on edellisen tilikauden vastaavaa ajankohtaa korkeampi (30.11.2008 47,3 milj. euroa, 30.11.2007 36,5 milj. euroa) ja tilauskannassa olevien projektien tuloutukset ajoittuvat pääosin kuluvan tilikauden loppupuolelle. Näin vallitsevasta ympäristöstä ja markkinatilanteesta huolimatta konsernin koko tilikauden liikevaihdon odotetaan olevan hieman edellistä tilikautta korkeamman.

 

Osavuosikatsaus ajalta 1.9.2008 – 28.2.2009

Vaahto Group –konserni julkaisee osavuosikatsauksen kuuden kuukauden toiminnan ajalta 17.4.2009.

Lahdessa 16.01.2009

VAAHTO GROUP PLC OYJ

Hallitus

Lisätietoja:

Antti Vaahto

Toimitusjohtaja, Vaahto Group Plc Oyj

puh. 040 8232835