Vaahto Group -konsernin johdon osavuotinen selvitys ajalta 1.9.2008 – 26.6.2009

VAAHTO GROUP PLC OYJ PÖRSSITIEDOTE 26.6.2009 klo 10.00

VAAHTO GROUP –KONSERNIN JOHDON OSAVUOTINEN SELVITYS AJALTA 1.9.2008 – 26.6.2009

Vaahto Group –konsernin liikevaihto 1.9.2008 – 31.5.2009 oli 56,6 milj. euroa (edellisen tilikauden vastaavalla jaksolla 60,3 milj. euroa) ja liiketappio oli 2,9 milj. euroa (liikevoitto 0,6 milj. euroa). Katsauskauden tappio on syntynyt pääosin tilikauden ensimmäisellä puoliskolla, jolloin liikevaihto jäi selvästi edellisestä tilikaudesta.  Katsauskauden lopulla liikevaihdon kasvun ja kustannusten sopeuttamistoimenpiteiden ansiosta tuloskehitys on parantunut. Konsernin kolmannen neljänneksen (1.3.2009 – 31.5.2009) liikevaihto oli 24,4 milj. euroa (edellisen tilikauden vastaavalla jaksolla 18,4 milj. euroa) ja liiketappio oli 0,1 milj. euroa (liikevoitto 0,4 milj. euroa). Vaahto Group –konsernin tilauskanta oli katsauskauden päättyessä 31,0 milj. euroa (24,8 milj. euroa).

Pulp & Paper Machinery

Pulp & Paper Machinery -ryhmän liikevaihto 1.9.2008 – 31.5.2009 oli 37,2 milj. euroa (33,7 milj. euroa) ja liiketappio 3,4 milj. euroa (liiketappio 2,7 milj. euroa). Ryhmän katsauskauden tappio on syntynyt pääosin tilikauden ensimmäisellä puoliskolla. Katsauskauden loppua kohti liikevaihdon kasvun ja toteutettujen sopeuttamistoimenpiteiden ansiosta tuloskehitys on parantunut. Ryhmän kolmannen neljänneksen tulos oli lievästi voitollinen.

Pulp & Paper Machinery -ryhmän katsauskaudella saatuja merkittävimpiä tilauksia olivat Metsä Tissue Mäntän tehtaan pehmopaperikoneen uusinta, Stora Enso Inkeroisten tehtaan kartonkikoneen uusinta sekä Stora Enso Imatran tehtaan kartonkikoneen perälaatikkoprojekti. Lisäksi ryhmä sai lisätilauksen Kaman paperitehtaalta Venäjältä. Lisätilaus liittyy elokuussa 2008 tehtyyn sopimukseen paperikoneen modernisoinnista, jossa sanomalehtipaperikone muutetaan LWC-paperituotantoon.

Katsauskaudella on toteutettu ryhmään kuuluvan Vaahto Roll Service Oy:n sulautuminen Vaahto Oy:öön.  Toimenpiteellä yksinkertaistettiin konsernirakennetta, vähennettiin kustannuksia ja selkeytettiin Vaahto Pulp & Paper -ryhmän toimintaa. Sulautumisen jälkeen Vaahto Pulp & Paper Machinery -ryhmällä on kaksi liiketoiminnallista tulosyksikköä, Vaahto Projects ja Vaahto Service.

Process Machinery

Process Machinery -ryhmän liikevaihto 1.9.2008 – 31.5.2009 oli 20,4 milj. euroa (26,6 milj. euroa) ja liikevoitto oli 0,6 milj. euroa (2,8 milj. euroa). Liikevaihto laski 23 % vertailukaudesta ja tulos jäi vertailukautta heikommaksi.

Process Machinery -ryhmän markkinatilanne on ollut katsauskaudella erittäin heikko ja tilauskanta on laskenut sekä säiliö- että sekoitinliiketoiminnassa. Ryhmällä on käynnissä merkittävä määrä tarjousvaiheessa olevia asiakasprojekteja, mutta päätökset projektien toteutuksista ovat vallitsevassa markkinatilanteessa pitkittyneet huomattavasti.

Arvio tilikaudesta 1.9.2008 – 31.8.2009

Kansainvälinen rahoituskriisi on luonut markkinoille huomattavaa epävarmuutta ja siirtänyt investointipäätöksiä. Markkinatilanne on siten erittäin haasteellinen. Vaahto Group –konsernissa on katsauskaudella käynnistetty merkittävät toimenpiteet yhtiöiden toimintojen sopeuttamiseksi vallitsevaan kysyntä- ja markkinatilanteeseen.

Sopeuttamistoimenpiteiden ja tilauskannassa olevien projektien tuloutuksesta johtuen tilikauden jälkimmäisen puoliskon tulos tulee olemaan ensimmäistä puoliskoa parempi, mutta koko tilikauden liikevoitto tulee jäämään tappiolliseksi.

Lahdessa 26.6.2009

VAAHTO GROUP PLC OYJ

Hallitus

Lisätietoja:

Anssi Klinga

Toimitusjohtaja, Vaahto Group Plc Oyj

puh. 050 466 1470