Vaahto Group -konsernin johdon osavuotinen selvitys ajalta 1.9.2009 – 15.1.2010

VAAHTO GROUP PLC OYJ PÖRSSITIEDOTE 15.01.2010 klo 9.00

VAAHTO GROUP –KONSERNIN JOHDON OSAVUOTINEN SELVITYS AJALTA 1.9.2009 – 15.1.2010

Vaahto Group –konsernin liikevaihto ajalta 1.9.2009 – 30.11.2009 oli 9,2 milj. euroa (edellisen tilikauden vastaavalla jaksolla 17,0 milj. euroa) ja liiketappio oli 1,7 milj. euroa (liiketappio 0,8 milj. euroa). Liikevaihto laski 46 % vertailukaudesta ja sen myötä liiketulos oli vertailukautta heikompi. Vaahto Group –konsernin tilauskanta laski 12 % katsauskauden aikana ollen sen alkaessa 17,1 milj. euroa ja päättyessä 15,1 milj. euroa.

Pulp & Paper Machinery

Pulp & Paper Machinery -ryhmän liikevaihto ajalta 1.9.2009 – 30.11.2009 oli 6,2 milj. euroa (8,5 milj. euroa) ja liiketappio oli 1,6 milj. euroa (liiketappio 1,4 milj. euroa). Liikevaihto laski 27 % vertailukaudesta ja tulos jäi siten vertailukautta heikommaksi.

Pulp & Paper Machinery –ryhmän markkinatilanne on edelleen vaikea ja tilauskanta laski katsauskaudella. Projects -liiketoiminnassa tarjousvaiheessa olevien projektien määrä kasvoi katsauskaudella, mutta uusien tilausten määrä pysyi edelleen heikkona. Service -liiketoiminnassa oli havaittavissa piristymistä katsauskauden aikana ja tilauskanta kääntyi nousuun.

Katsauskaudella emoyhtiön hallitus teki päätöksen Pulp & Paper Machinery –ryhmän tuotantoyksikön perustamisesta Kiinaan. Tavoitteena on, että valmistus Kiinassa alkaa vuoden 2010 aikana.

Process Machinery

Process Machinery -ryhmän liikevaihto ajalta 1.9.2009 – 30.11.2009 oli 3,1 milj. euroa (8,4 milj. euroa) ja liiketappio oli 0,1 milj. euroa (liikevoitto 0,7 milj. euroa). Liikevaihto laski 64 % vertailukaudesta ja tulos jäi vertailukautta heikommaksi.

Process Machinery –ryhmän markkinatilanne on edelleen heikko. Katsauskaudella on ollut kuitenkin havaittavissa markkinoiden lievää paranemista ja ryhmän tilauskanta kasvoi hieman sekä säiliö- että sekoitinliiketoiminnassa.

Arvio tilikaudesta 1.9.2009 – 31.8.2010

Kansainvälinen markkinatilanne on jatkunut heikkona vaikkakin lievää parantumista on viime aikoina ollut havaittavissa.  Vaahto Group –konsernin tilauskanta laski voimakkaasti edellisen tilikauden aikana ja näin lähtökohdat alkaneelle tilikaudelle ovat vaikeat. Katsauskaudella konsernissa on jatkettu mittavia toimenpiteitä toimintojen sopeuttamiseksi heikompaan kysyntä- ja markkinatilanteeseen.

Heikosta tilauskannasta johtuen tilikauden ensimmäinen vuosipuolisko tulee olemaan vaikea. Kansainvälisen markkinatilanteen piristymisen myötä Vaahto Group –konsernin tuloskehityksen odotetaan paranevan tilikauden loppua kohti.

Osavuosikatsaus ajalta 1.9.2009 – 28.2.2010

Vaahto Group –konserni julkaisee osavuosikatsauksen kuuden kuukauden toiminnan ajalta 9.4.2010.

Lahdessa 15.1.2010

VAAHTO GROUP PLC OYJ

Hallitus

Lisätietoja:

Anssi Klinga

Toimitusjohtaja, Vaahto Group Plc Oyj

puh. 050 466 1470