Vaahto Group -konsernin johdon osavuotinen selvitys ajalta 1.9.2009 – 2.7.2010

VAAHTO GROUP PLC OYJ PÖRSSITIEDOTE 2.7.2010 klo 9.30

VAAHTO GROUP -KONSERNIN JOHDON OSAVUOTINEN SELVITYS AJALTA 1.9.2009 – 2.7.2010

Vaahto Group -konsernin liikevaihto ajalta 1.9.2009 – 31.5.2010 oli 26,2 milj. euroa (edellisen tilikauden vastaavalla jaksolla 56,6 milj. euroa) ja liiketappio oli 5,7 milj. euroa (liiketappio 2,9 milj. euroa). Liikevaihto laski 54 % vertailukaudesta ja sen myötä liiketulos oli vertailukautta heikompi. Vaahto Group -konsernin tilauskanta kääntyi kasvuun kolmannen vuosineljänneksen aikana ollen sen päättyessä 13,0 milj. euroa.

 

Pulp & Paper Machinery

 

Pulp & Paper Machinery -ryhmän liikevaihto ajalta 1.9.2009 – 31.5.2010 oli 16,7 milj. euroa (37,2 milj. euroa) ja liiketappio oli 5,2 milj. euroa (liiketappio 3,4 milj. euroa). Liikevaihto laski 55 % vertailukaudesta ja tulos oli tappiollinen.

 

Pulp & Paper Machinery -ryhmän Projects -liiketoiminnassa on ollut havaittavissa selvää markkinoiden piristymistä. Kolmannella vuosineljänneksellä Vaahto Pulp & Paper Machinery sai neljän perälaatikon tilauksen kiinalaiselta Taishan Gypsum Co. Ltd.:ltä. Katsauskauden päättymisen jälkeen ryhmä kirjasi merkittävän kenkäpuristintilauksen Indonesiasta.

 

Katsauskaudella Vaahto Pulp & Paper -ryhmän merkittävin toimitusprojekti oli Metsä Tissuen Mäntän tehtaan uudistettu pehmopaperikone. Aikataulun haasteellisuudesta huolimatta projekti eteni suunniteltua nopeammin ja uudistettu kone käynnistyi huhtikuussa. Toimitus sisälsi uuden Crescent-formerin, perälaatikon ja rullaimen sekä lyhyen kierron ja puristimen uusinnan. Tuotantolinjan tehokkuus on uudistuksen myötä kasvanut sekä paperikoneen ja jalostuslinjojen paremman ajettavuuden että ajonopeuden kasvun ansiosta.

 

Pulp & Paper Machinery -ryhmän Service -liiketoiminnassa markkinatilanne on selkeästi parantunut ja tilauskannan kasvu on jatkunut kolmannella vuosineljänneksellä. Paperikoneiden huoltoliiketoiminnassa Vaahto Servicen tuotevalikoiman laajentuminen on edennyt tavoitteiden mukaisesti ja tämä on osaltaan edesauttanut tilauskannan merkittävää kasvua viime aikoina. Vaahto Pulp & Paper -ryhmän Service -liiketoiminta oli kolmannella vuosineljänneksellä voitollista.

 

Process Machinery

 

Process Machinery -ryhmän liikevaihto ajalta 1.9.2009 – 31.5.2010 oli 9,6 milj. euroa (20,4 milj. euroa) ja liiketappio oli 0,6 milj. euroa (liikevoitto 0,6 milj. euroa). Liikevaihto laski 53 % vertailukaudesta ja tulos oli lievästi tappiollinen.

 

Process Machinery -ryhmän markkinatilanne on jatkunut haasteellisena vaikkakin katsauskaudella on ollut havaittavissa markkinoiden lievää paranemista. Säiliöliiketoiminnan tarjousvaiheessa olevien projektien määrä on ollut selvässä kasvussa, mutta päätökset projektien toteutuksista ovat vallitsevassa markkinatilanteessa pitkittyneet huomattavasti. Sekoitinliiketoiminnassa markkinanäkymät ovat kohtalaiset ja tilauskanta jatkoi lievää kasvua kolmannella vuosineljänneksellä.

 

Arvio tilikaudesta 1.9.2009 – 31.8.2010

 

Kansainvälinen markkinatilanne on jatkunut kohtalaisen heikkona, vaikka selvää markkinoiden paranemista on ollut viime aikoina havaittavissa. Katsauskaudella Vaahto Group -konsernissa on toteutettu merkittäviä toimenpiteitä kilpailukyvyn kohentamiseksi ja näiden toimenpiteiden sekä markkinatilanteen piristymisen myötä konsernin tilauskanta on kääntynyt kasvuun.

 

Vaahto Group -konsernin tilauskanta laski voimakkaasti edellisen tilikauden aikana ja näin lähtökohta kuluvalle tilikaudelle oli erittäin haasteellinen. Toteutetuista sopeuttamistoimenpiteistä huolimatta tilikausi on ollut tappiollinen. Vaahto Group -konsernin tuloskehityksen odotetaan paranevan tilikauden loppua kohti, mutta koko tilikauden tulos tulee silti jäämään selvästi tappiolliseksi.

 

Lahdessa 2.7.2010

 

VAAHTO GROUP PLC OYJ

 

Hallitus

 

Lisätietoja:

Anssi Klinga

Toimitusjohtaja, Vaahto Group Plc Oyj

puh. 050 466 1470