Vaahto Group -konsernin johdon osavuotinen selvitys ajalta 1.9.2010 – 1.7.2011

VAAHTO GROUP PLC OYJ PÖRSSITIEDOTE 1.7.2011 klo 09.00

VAAHTO GROUP -KONSERNIN JOHDON OSAVUOTINEN SELVITYS AJALTA 1.9.2010 – 1.7.2011

Vaahto Group -konsernin liikevaihto ajalta 1.9.2010–31.5.2011 oli 40,4 milj. euroa (edellisen tilikauden vastaavalla jaksolla 26,2 milj. euroa) ja liiketappio oli 0,6 milj. euroa (liiketappio 5,7 milj. euroa). Liikevaihto kasvoi 54 % vertailukaudesta ja liiketulos oli vertailukautta parempi. Konsernin kolmannen neljänneksen (1.3.2011 – 31.5.2011) liikevaihto oli 15,5 milj. euroa (edellisen tilikauden vastaavalla jaksolla 8,0 milj. euroa) ja liikevoitto oli 0,7 milj. euroa (liiketappio 2,0 milj. euroa). Konsernin tilauskanta 31.5.2011 oli 25,4 milj. euroa (13,0 milj. euroa). Vaahto Group -konsernin tuloksen arvioidaan parantuvan selvästi edellisestä tilikaudesta ja koko tilikauden liikevoiton olevan lievästi voitollinen.

 

Pulp & Paper Machinery

Pulp & Paper Machinery -ryhmän liikevaihto ajalta 1.9.2010 – 31.5.2011 oli 28,8 milj. euroa (16,7 milj. euroa) ja liikevoitto oli 0,4 milj. euroa (liiketappio 5,1 milj. euroa). Liikevaihto kasvoi 72 % vertailukaudesta ja tulos oli selvästi vertailukautta parempi.

Pulp & Paper Machinery -ryhmän markkinatilanne on jatkunut hyvänä. Projektiliiketoiminnassa tilikauden kolmannen neljänneksen (1.3.2011 – 31.5.2011) merkittävimpiä tilauksia olivat Stora Enso Imatran sellutehtaan kuivatuskoneen uudistus sekä Stora Enso Inkeroisten tehtaan kartonkikoneen puristinosan modernisointi. Lisäksi tilikauden kolmannen neljänneksen päättymisen jälkeen ryhmä sai kesäkuussa kartonkikoneen perälaatikoiden modernisointitilauksen kiinalaiselta Henan Xinhailta.

Service -liiketoiminnan markkinatilanne on parantunut kevään aikana ja näkymät tilikauden viimeiselle neljännekselle ovat hyvät.

 

Process Machinery

Process Machinery -ryhmän liikevaihto ajalta 1.9.2010 – 31.5.2011 oli 11,6 milj. euroa (9,6 milj. euroa) ja liiketappio oli 1,0 milj. euroa (liiketappio 0,6 milj. euroa). Liikevaihto kasvoi 21 % vertailukaudesta, mutta tulos jäi silti vertailukautta heikommaksi. Tulosta heikensi säiliöliiketoiminnan heikko kannattavuus.

Katsauskaudella ryhmän säiliöliiketoiminnan markkinatilanne on jatkunut pääosin heikkona. Tarjousvaiheessa olevien säiliöprojektien määrä on kohtalainen, mutta päätökseen menneiden projektien määrä on edelleen ollut vähäinen ja hintataso heikko. Katsauskauden lopulla säiliöliiketoiminnan tilauskanta kääntyi lievään kasvuun ja näkymät tilikauden viimeiselle neljännekselle ovat parantuneet.

Process Machinery -ryhmän sekoitinliiketoiminnan kehitys on ollut katsauskaudella tavoitteiden mukaista ja markkinatilanteen odotetaan jatkuvan vahvana.

Vaahto Group organisoi uudelleen prosessilaiteliiketoimintansa 1.6.2011 ja yhdisti sekoitinliiketoiminnot Mixing Technology -liiketoimintayksiköksi. Tavoitteena on hyödyntää synergiaetuja, tehostaa prosesseja sekä vahvistaa markkina-asemaa. Konsernin sekoitinliiketoiminnasta vastaavat yhtiöt ovat suomalainen Japrotek Oy Ab ja saksalainen Stelzer Rührtechnik International GmbH.

 

Arvio tilikaudesta 1.9.2010 – 31.8.2011

Vaahto Group -konsernin tilauskanta on kasvanut tilikauden aikana ja se mahdollistaa kannattavan liiketoiminnan. Tilauskannassa on merkittävä määrä projekteja, joiden tuloutus painottuu tilikauden jälkimmäiselle puoliskolle. Vaahto Group -konsernin tuloksen arvioidaan parantuvan selvästi edellisestä tilikaudesta ja tilikauden liikevoiton kääntyvän lievästi voitolliseksi.

 

Lahdessa 1.7.2011

VAAHTO GROUP PLC OYJ

Hallitus

 

Lisätietoja:

Anssi Klinga

Toimitusjohtaja, Vaahto Group Plc Oyj

puh. 050 466 1470