Vaahto Group -konsernin johdon osavuotinen selvitys ajalta 1.9.2010 – 14.1.2011

VAAHTO GROUP PLC OYJ PÖRSSITIEDOTE 14.1.2011 klo 09.00

VAAHTO GROUP –KONSERNIN JOHDON OSAVUOTINEN SELVITYS AJALTA 1.9.2010 – 14.1.2011

Katsauskaudella Vaahto Group –konsernin liikevaihto ja tulos etenivät ennakoidulla tavalla. Konsernin liikevaihto 1.9.2010 – 30.11.2010 oli 10,9 milj. euroa (edellisen tilikauden vastaavalla jaksolla 9,2 milj. euroa) ja liiketappio oli 0,3 milj. euroa (liiketappio 1,7 milj. euroa). Liikevaihto kasvoi 18 % vertailukaudesta ja liiketulos oli vertailukautta parempi. Konsernin tilauskanta nousi 70 % katsauskauden aikana ja oli 30.11.2010 25,7 milj. euroa. Vaahto Group –konsernin tuloksen arvioidaan parantuvan selvästi edellisestä tilikaudesta ja koko tilikauden tuloksen olevan voitollinen.

 

Pulp & Paper Machinery

 

Pulp & Paper Machinery -ryhmän liikevaihto ajalta 1.9.2010 – 30.11.2010 oli 7,3 milj. euroa (6,2 milj. euroa) ja liikevoitto oli 0,1 milj. euroa (liiketappio 1,6 milj. euroa). Liikevaihto kasvoi 17 % vertailukaudesta ja tulos oli selvästi vertailukautta parempi.

 

Pulp & Paper Machinery –ryhmän markkinatilanne on jatkunut hyvänä  ja tilauskanta nousi katsauskaudella huomattavasti. Projektiliiketoiminnassa merkittävimpiä tilauksia olivat syyskuussa saadut neljän perälaatikon tilaukset kiinalaisilta Dongguan Jianhui Paper Co. Ltd:ltä ja Dongguan Jinzhou Paper Co. Ltd:ltä sekä tilaus Fajar Paper:in kartonkikoneen modernisoinnista Indonesiassa. Lisäksi joulukuussa Vaahto Pulp & Paper Machinery sai viiden perälaatikon tilauksen Vantage Dragon Ltd:n kahdelle uudelle ulkopakkauskartongin tuotantolinjalle Kiinaan.

Pulp & Paper Machinery –ryhmän palveluliiketoiminnan markkinatilanne on jatkunut kohtalaisena ja näkymät tilikaudelle ovat hyvät. Paperikoneiden huoltoliiketoiminnassa Vaahto Servicen tuotevalikoiman laajentuminen on edennyt tavoitteiden mukaisesti.

 

Process Machinery

 

Process Machinery -ryhmän liikevaihto ajalta 1.9.2010 – 30.11.2010 oli 3,6 milj. euroa (3,1 milj. euroa) ja liiketappio oli 0,4 milj. euroa (liiketappio 0,1 milj. euroa). Liikevaihto nousi 19 % vertailukaudesta, mutta tulos jäi vertailukautta heikommaksi. Tulosta heikensi säiliöliiketoiminnan katsauskauden toimitusprojektien heikko kannattavuus.

 

Process Machinery –ryhmän säiliöliiketoiminnan markkinatilanne on piristynyt ja tarjousvaiheessa olevien projektien määrä on ollut kasvussa. Sekoitinliiketoiminnan markkinatilanne on jatkunut hyvänä ja tilauskanta kasvoi katsauskaudella.

 

Arvio tilikaudesta 1.9.2010 – 31.8.2011

 

Kansainvälinen markkinatilanne Vaahto Group –konsernin päätoimialoilla on  voimistunut. Etenkin kysyntä Aasian ja Kiinan markkinoilla on vahvaa ja lisäksi Euroopassa on tapahtunut markkinoiden piristymistä.

 

Katsauskaudella Vaahto Group –konsernin tilauskanta on kasvanut merkittävästi ja se mahdollistaa kannattavan liiketoiminnan. Vaahto Group –konsernin tuloksen arvioidaan parantuvan selvästi edellisestä tilikaudesta ja tilikauden tuloksen olevan voitollinen.

 

Osavuosikatsaus ajalta 1.9.2010 – 28.2.2011

 

Vaahto Group –konserni julkaisee osavuosikatsauksen kuuden kuukauden toiminnan ajalta 8.4.2011.

 

Lahdessa 14.1.2011

 

VAAHTO GROUP PLC OYJ

Hallitus

 

Lisätietoja:

Anssi Klinga

Toimitusjohtaja, Vaahto Group Plc Oyj

puh. 050 466 1470

 

Vaahto Group –konserni on korkean tason teknologia- ja asiantuntijayritys ja palvelee maailmanlaajuisesti prosessiteollisuutta paperinvalmistusteknologian ja prosessilaitteiden aloilla.