Vaahto Group -konsernin johdon osavuotinen selvitys ajalta 1.9.2011 – 13.1.2012

VAAHTO GROUP PLC OYJ PÖRSSITIEDOTE 13.1.2012 klo 10.00

VAAHTO GROUP -KONSERNIN JOHDON OSAVUOTINEN SELVITYS AJALTA 1.9.2011 – 13.1.2012

Vaahto Group -konsernin liikevaihto ajalta 1.9.2011–30.11.2011 oli 14,3 milj. euroa (edellisen tilikauden vastaavalla jaksolla 10,9 milj. euroa) ja liiketappio oli 0,7 milj. euroa (liiketappio 0,3 milj. euroa). Liikevaihto kasvoi vertailukaudesta, mutta liiketulos jäi vertailukautta heikommaksi.  Konsernin tilauskanta 30.11.2011 oli 23,3 milj. euroa, kun se oli katsauskauden alkaessa 1.9.2011 22,4 milj. euroa.

Vaahto Paper Technology

Vaahto Paper Technology -ryhmän liikevaihto ajalta 1.9.2011 – 30.11.2011 oli 9,0 milj. euroa (7,3 milj. euroa) ja liiketappio oli 0,6 milj. euroa (liikevoitto 0,1 milj. euroa). Liikevaihto kasvoi 24 % vertailukaudesta, mutta tulos jäi vertailukautta heikommaksi. Pääsyynä Vaahto Paper Technology -ryhmän tappiolliseen tulokseen oli katsauskaudella tuloutettujen projektien heikko kannattavuus.

Katsauskaudella projektiliiketoiminnan merkittävin uusi tilaus oli Södra Cell Mönsteråsin sellutehtaan kuivatuskoneen modernisointi. Projektiliiketoiminnan markkinatilanteessa on ollut havaittavissa selvää kiristymistä. Huoltoliiketoiminnan markkinatilanne on jatkunut toistaiseksi kohtalaisena.

Katsauskaudella selkeytettiin Vaahto Paper Technology -ryhmän organisaatiota ja liiketoimintamallia. Toimenpiteillä vahvistettiin erityisesti ryhmän myynti- ja tuotekehitystoimintoja sekä lisättiin kustannustehokkuutta yhdistämällä päällekkäisiä toimintoja.

Vaahto Process Technology

Vaahto Process Technology -ryhmän liikevaihto ajalta 1.9.2011 – 30.11.2011 oli 5,3 milj. euroa (3,6 milj. euroa) ja liiketappio oli 0,1 milj. euroa (liiketappio 0,4 milj. euroa). Liikevaihto kasvoi 45 % vertailukaudesta ja tulos oli vertailukautta parempi. Tulosta heikensi säiliöliiketoiminnan katsauskauden toimitusprojektien heikko kannattavuus. Sekoitinliiketoiminnan kannattavuus oli tavoitteiden mukainen.

Vaahto Process Technology -ryhmän markkinatilanne on jatkunut kohtalaisena ja ryhmän tilauskanta kasvoi katsauskauden aikana.

Arvio tilikaudesta 1.9.2011 – 31.8.2012

Kansainvälisen taloustilanteen kehityksessä on ollut huolestuttavia piirteitä ja myös Vaahto Group -konsernin päätoimialojen markkinatilanne on selvästi kiristynyt.  Konsernin tilauskanta on kuitenkin edelleen kohtalainen ja haasteellisesta markkinaympäristöstä huolimatta Vaahto Group -konsernin tilikauden tuloksen arvioidaan parantuvan edellisestä tilikaudesta. Vaikeasti ennustettavasta markkinatilanteesta johtuen tilikauden tuloksen arvioimiseen sisältyy kuitenkin huomattavaa epävarmuutta.

Osavuosikatsaus ajalta 1.9.2011 – 29.2.2012

Vaahto Group -konserni julkaisee osavuosikatsauksen kuuden kuukauden toiminnan ajalta 12.4.2012.

Lahdessa 13.1.2012

VAAHTO GROUP PLC OYJ

Hallitus

Lisätietoja:

Anssi Klinga

Toimitusjohtaja, Vaahto Group Plc Oyj

puh. 050 466 1470