Vaahto Group -konsernin tytäryhtiön Japrotek Oy Ab:n oma pääoma negatiivinen ja konsernin 1. vuosineljänneksen operatiivinen tulos ennakoitua heikompi

VAAHTO GROUP PLC OYJ PÖRSSITIEDOTE 30.4.2015 klo 12:00

VAAHTO GROUP –KONSERNIN TYTÄRYHTIÖN JAPROTEK OY AB:N OMA PÄÄOMA NEGATIIVINEN JA KONSERNIN ENSIMMÄISEN VUOSINELJÄNNEKSEN OPERATIIVINEN TULOS ENNAKOITUA HEIKOMPI

Japrotek Oy Ab:n tilikauden 2015 ensimmäinen neljännes painui tappiolliseksi ja tappion myötä yhtiön oma pääoma on muodostunut negatiiviseksi. Syynä tappiolliseen tulokseen on ollut eräiden projektitoimitusten ennakoitua suuremmat kustannukset sekä ensimmäisen vuosineljänneksen ennakoitua heikompi tilauskertymä. Yhtiössä tullaan käynnistämään välittömät toimet toiminnan tehostamiseksi. Myös konsernin toiminnan ja kustannusten sopeuttamisohjelman säästövaikutukset, joilla on vaikutuksia myös Japrotekiin, tulevat painottumaan kuluvan tilikauden loppupuolelle ja toteutumaan täysimääräisesti tilikauden 2016 alusta.

 

27.2.2015 julkaistussa konsernin tilipäätöstiedotteessa konsernin tulevaa kehitystä arvioitiin seuraavasti: ”Maailmantalouden ja asiakastoimialojen suhdannevaihtelut vaikuttavat Vaahto Group- konsernin tuotteiden kysyntään ja taloudelliseen asemaan. Vaahto Process Technology -liiketoiminnan markkinatilanne jatkuu edelleen haasteellisena. Tilauskanta on kuitenkin hyvällä tasolla. Tarjouskanta on kasvanut merkittävästi ja investointipäätösten odotetaan lisääntyvän jälleen kevään 2015 aikana. Saavutettu vakautusratkaisu parantaa konsernin mahdollisuuksia tarjouskilpailuissa.”

 

Tilinpäätöstiedotteen julkaisemisen jälkeen uusien kauppojen volyymi erityisesti Japrotekin osalta on ollut ennakoitua alhaisempaa. Näin ollen myös konsernin jatkuvien liiketoimintojen kuluvan tilikauden ensimmäisen neljänneksen operatiivinen tulos tulee olemaan tappiollinen. Helmikuussa saavutettu rahoitusjärjestely tulee kuitenkin vaikuttamaan konsernin ensimmäisen neljänneksen kokonaistulokseen siten, että kokonaistulos satunnaisten erien jälkeen tulee olemaan positiivinen. Helmikuussa 2015 käynnistetty ja tiedotettu konsernin toiminnan ja kustannusten sopeuttamisohjelma on edennyt suunnitelmien mukaisesti.

 

Lahdessa 30.4.2015

VAAHTO GROUP PLC OYJ

Hallitus

Lisätietoja:
Sami Alatalo, hallituksen puheenjohtaja Vaahto Group Plc Oyj +358 40 826 2066

Kalle Rasinmäki, toimitusjohtaja Vaahto Group Plc Oyj  +358 40 566 4250