Vaahto Group -konsernin vahvistaa strategiaansa: Keskittyy Process Technoloyg -liiketoimintaansa ja tekee alaskirjauksia Paper Technology -liiketoiminnnastaan

VAAHTO GROUP PLC OYJ PÖRSSITIEDOTE 3.2.2014 klo 9.00

VAAHTO GROUP -KONSERNI VAHVISTAA STRATEGIAANSA: KESKITTYY PROCESS TECHNOLOGY -LIIKETOIMINTAANSA JA TEKEE ALASKIRJAUKSIA PAPER TECHNOLOGY -LIIKETOIMINNASTAAN

 Vaahto Group Plc Oyj vahvistaa strategiaansa, jonka mukaisesti yhtiö keskittyy uuden toimitusjohtajansa Vesa Alatalon johdolla voimakkaasti Process Technology ‑liiketoimintaansa. Yhtiö harjoittaa Process Technology ‑liiketoimintaansa tytäryhtiöidensä Japrotek Oy Ab:n ja Stelzer Rührtechnik International GmbH:n kautta. Jatkaessaan keväällä 2013 aloitettua strategiamuutosta Vaahto Group suunnittelee luopuvansa tappiollisesta Paper Technology -liiketoiminnastaan. Hallitus selvittää vaihtoehtoja Paper Technology -liiketoiminnasta luopumiseksi, ensisijaisena vaihtoehtona liiketoimintojen myyminen.

Vaahto Group Plc Oyj kirjaa alas Vaahto Paper Technology Oy:lle antamiansa pääomalainoja. Alaskirjauksen johdosta Vaahto Group Plc Oyj:n oma pääoma putoaa negatiiviseksi. Alaskirjauksella ei ole kuitenkaan kassavirtavaikutusta. Vaahto Paper Technology Oy:n odotetun tappiollisuuden vuoksi myös sen oman pääoman odotetaan putoavan negatiiviseksi vuoden 2014 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana. Vaahto Groupin rahoitusaseman vahvistamiseksi ja uuden strategian rahoittamiseksi Vaahto Group suunnittelee järjestävänsä osakeannin vuoden 2014 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana.

Vaahto Groupin rahoittajien kanssa vuoden 2013 lopulla aikaansaatu sopimus tukee yhtiön likviditeettitilannetta. Sopimuksen mukaan konserniyhtiöt saavat lyhennysvapaata vuoden 2014 ajalta rahalaitoslainojen osalta. Vaahto Groupin tietyiltä osakkeenomistajilta saaman kahden miljoonan euron lisärahoituksen ohella samassa yhteydessä konsernin rahoittajat antoivat anteeksi lainasaataviaan yhteensä yhden miljoonan euron arvosta. Lisäksi sovittiin, että konsernin rahoittajat antavat anteeksi yhteensä kahden miljoonan euron lainat, edellyttäen, että rahoitussopimuksen tietyt edellytykset täyttyvät. Yhtiö pitää mainittujen lainan anteeksiannon ehtona olevien edellytysten täyttymistä todennäköisenä vuoden 2014 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana, mutta velvollisuus lainan anteeksiantoon ehdon täyttyessä sitoo rahoittajia myös ensimmäisen vuosineljänneksen jälkeen. Edelleen rahoitusjärjestely sisältää rahoittajilta sitoumuksen antaa anteeksi yhden miljoonan euron lainat mikäli yhtiö saa hankittua uutta omaa pääomaa osakeannilla vähintään yhden miljoonan euron verran.  Saavutettu rahoitusjärjestely, yhteensä neljän miljoonan euron osin ehdolliset lainojen anteeksiannot, Paper Technology -liiketoiminnan suunnitellut divestoinnit sekä yhtiön hallituksen suunnittelema osakeantiesitys selkeyttävät kokonaisuutena konsernin uuden strategian mukaista liiketoiminnan suuntaa sekä tukevat konsernin rahoitusasemaa ja maksuvalmiutta.

Vaahto Group -konsernin jatkuvien liiketoimintojen tilikauden 2013 käyttökatteen (EBITDA) arvioidaan olevan selvästi positiivinen. Vaahto Group -konsernin (kaikki liiketoiminnot) tilikauden 2013 käyttökatteen (EBITDA) arvioidaan olevan negatiivinen.

Lahdessa 3.2.2014

VAAHTO GROUP PLC OYJ

Hallitus

Lisätietoja:
Reijo Järvinen, hallituksen puheenjohtaja Vaahto Group Plc Oyj 0400-715968