Vaahto Group Plc Oyj valmistelee suunnattua osakeantia joukolle valikoituja sijoittajia

VAAHTO GROUP PLC OYJ              PÖRSSITIEDOTE 18.4.2012 klo 16.15

VAAHTO GROUP PLC OYJ VALMISTELEE SUUNNATTUA OSAKEANTIA JOUKOLLE VALIKOITUJA SIJOITTAJIA

Vaahto Group Plc Oyj:n (”Yhtiö”) hallitus on päättänyt valmistella suunnattua osakeantia joukolle valikoituja sijoittajia (”Osakeanti”). Tarkoituksena on tarjota Osakeannissa merkittäväksi enintään 600 000 uutta osaketta, jotka vastaavat noin 16,7 prosenttia Yhtiön osakkeiden lukumäärästä ja osakkeiden tuottamista äänistä Osakeannin jälkeen, edellyttäen, että Osakeannissa annetaan ja merkitään edellä mainittu enimmäismäärä uusia osakkeita. Osakeanti toteutettaisiin Yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen 12.12.2011 Yhtiön hallitukselle antaman valtuutuksen nojalla. Osakkeita ei tarjottaisi tai myytäisi yleisölle Osakeannin yhteydessä.

Osakeannin tarkoituksena olisi vahvistaa Yhtiön pääomarakennetta ja parantaa Yhtiön operatiivista ja taloudellista joustavuutta. Osakeannilla saaduilla varoilla vahvistettaisiin Yhtiön käyttöpääomaa. Tämä mahdollistaisi myöhemmin varojen käyttämisen investointeihin ja yleisiin liiketoimintatarkoituksiin.

Tarjottavien osakkeiden lopullinen määrä ja merkintähinta määräytyvät sijoittajien kanssa käytävissä neuvotteluissa. Hallitus päättää Osakeannin toteuttamisesta, suuruudesta ja ehdoista arviolta 19.4.2012.

Yhtiö toteuttaa Osakeannin järjestelyt itse. Taloudellisena neuvonantajana toimii Advium Corporate Finance Oy ja oikeudellisena neuvonantajana Asianajotoimisto Hammarström Puhakka Partners Oy.

Lahdessa 18.4.2012

VAAHTO GROUP PLC OYJ

Hallitus

 

Lisätietoja:

Ari Viinikkala

vt. toimitusjohtaja, Vaahto Group Plc Oyj

puh. 0400-127664

 

JAKELU:

NASDAQ OMX Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.vaahto.fi

 

Tämä tiedote ei ole suora tai välillinen osakkeiden myyntitarjous tai tarjouspyyntö merkitä tai ostaa osakkeita osakeannissa tai muutoin.

Tätä tiedotetta ei saa julkistaa tai muutoin levittää suoraan tai välillisesti, kokonaan tai osittain, Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa, Hong Kongissa, Japanissa tai muissa maissa, joiden lainsäädännöt saattavat asettaa rajoituksia tämän tiedotteen jakelulle.