Vaahto Group Plc Oyj:n 917 602 uutta osaketta koskevan listalleottoesitteen julkistaminen

VAAHTO GROUP PLC OYJ              PÖRSSITIEDOTE 23.4.2012 klo 14.30

VAAHTO GROUP PLC OYJ:N 917 602 UUTTA OSAKETTA KOSKEVAN LISTALLEOTTOESITTEEN JULKISTAMINEN

Vaahto Group Plc Oyj (”Yhtiö”) julkistaa tänään Finanssivalvonnan hyväksymän listalleottoesitteen, joka liittyy Yhtiön hallituksen 19.4.2012 tekemien osakeantipäätösten mukaisesti liikkeeseen laskettujen 917 602 uuden osakkeen ottamiseen julkisen kaupankäynnin kohteeksi NASDAQ OMX Helsinki Oy:n pörssilistalla. Yhtiö on laatinut esitteen ainoastaan hakeakseen osakeanneissa merkityt osakkeet julkisen kaupankäynnin kohteeksi. Esite ei ole tarjous tai tarjouspyyntö merkitä tai ostaa Yhtiön osakkeita.

Esite on saatavilla tästä päivästä alkaen suomenkielisenä Yhtiön kotisivulla osoitteessa www.vaahto.fi ja paperitulosteena Yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Laiturikatu 2, 15140 Lahti.

 

Lahdessa 23.4.2012

VAAHTO GROUP PLC OYJ

Hallitus

 

Lisätietoja:

Ari Viinikkala

vt. toimitusjohtaja, Vaahto Group Plc Oyj

puh. 0400-127664

 

JAKELU:

NASDAQ OMX Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.vaahto.fi

 

Tämä tiedote ei ole suora tai välillinen osakkeiden myyntitarjous tai tarjouspyyntö merkitä tai ostaa osakkeita osakeannissa tai muutoin. Osakkeiden rekisteröimiseksi missään muualla kuin Suomessa ei ole ryhdytty minkäänlaisiin toimenpiteisiin. Osakkeita ei siten ole rekisteröity eikä niitä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen, ”Yhdysvaltain Arvopaperilaki”) tai minkään Yhdysvaltain osavaltion arvopaperilain mukaisesti, eikä niitä saa siten tarjota tai myydä suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa (kuten Regulation S -säännöksessä on määritelty) Yhdysvaltain Arvopaperilain mukaisesti rekisteröimättä, tai jonkin Yhdysvaltain Arvopaperilain rekisteröintivaatimuksista säädetyn poikkeuksen soveltumatta, sekä soveltuvia Yhdysvaltain osavaltioiden arvopaperilakeja noudattamatta.

Tätä tiedotetta ei saa julkistaa tai muutoin levittää suoraan tai välillisesti, kokonaan tai osittain, Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa, Hong Kongissa, Japanissa tai muissa maissa, joiden lainsäädännöt saattavat asettaa rajoituksia tämän tiedotteen jakelulle.