Vaahto Group Plc Oyj:n suunnattu osakeanti

VAAHTO GROUP PLC OYJ PÖRSSITIEDOTE 3.12.2012 klo 8.45

VAAHTO GROUP PLC OYJ:N SUUNNATTU OSAKEANTI

Vaahto Group Plc Oyj:n (“Yhtiö”) hallitus on 2.12.2012 päättänyt antaa Mikko Laakkoselle suunnatulla maksullisella osakeannilla 73.892 uutta osaketta, jotka Mikko Laakkonen on erillisellä sopimuksella sitoutunut merkitsemään (“Anti”). Osakkeet annetaan Yhtiön 12.12.2011 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen Yhtiön hallitukselle antaman valtuutuksen nojalla. Annin jälkeen hallitus voi valtuutuksen nojalla päättää vielä enintään 8.506 osakkeen antamisesta.

Annin tarkoituksena on Yhtiön rahoitusaseman vahvistaminen.

Laakkosen osakkeista maksettava osakekohtainen merkintähinta on 2,03 euroa, joka oli Yhtiön osakkeen päätöskurssi NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ylläpitämässä Helsingin pörssissä (“Helsingin Pörssi”) 30.11.2012. Osakkeiden yhteenlaskettu merkintähinta on siten 150.000,76 euroa. Osakkeiden merkintäaika alkaa 3.12.2012 ja ne on merkittävä kahden viikon kuluessa merkintäajan alkamisesta. Merkintähinta on maksettava välittömästi osakemerkinnän yhteydessä, ja merkintähinta kirjataan kokonaisuudessaan Yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Yhtiö ilmoittaa osakkeet merkittäväksi kaupparekisteriin merkintähinnan maksamisen jälkeen, ja osakkeet haetaan otettavaksi julkisen kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssissä sen jälkeen kun ne on merkitty kaupparekisteriin ja arvo-osuusjärjestelmään.

Lahdessa 3.12.2012

VAAHTO GROUP PLC OYJ

Hallitus

Lisätietoja:

Reijo Järvinen, hallituksen puheenjohtaja Vaahto Group Plc Oyj 0400-715968

Ari Viinikkala, toimitusjohtaja Vaahto Group Plc Oyj 0400-127664