Vaahto Group Plc Oyj:n suunnatussa osakeannissa annettujen osakkeiden merkitseminen

VAAHTO GROUP PLC OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.12.2012 klo 16.00

VAAHTO GROUP PLC OYJ:N SUUNNATUSSA OSAKEANNISSA ANNETTUJEN OSAKKEIDEN MERKITSEMINEN

Vaahto Group Plc Oyj:n (“Yhtiö”) hallitus on 2.12.2012 päättänyt antaa Mikko Laakkoselle suunnatulla maksullisella osakeannilla 73.892 uutta osaketta (“Anti”). Mikko Laakkonen on merkinnyt Annissa annettavat osakkeet kokonaisuudessaan ja Yhtiön hallitus on 11.12.2012 päättänyt merkinnän hyväksymisestä.

Osakkeet annetaan Yhtiön 12.12.2011 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen Yhtiön hallitukselle antaman valtuutuksen nojalla. Annin jälkeen hallitus voi valtuutuksen nojalla päättää vielä enintään 8.506 osakkeen antamisesta.

Annin tarkoituksena on Yhtiön rahoitusaseman vahvistaminen.

Laakkosen osakkeista maksama osakekohtainen merkintähinta on 2,03 euroa, joka oli Yhtiön osakkeen päätöskurssi NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ylläpitämässä Helsingin pörssissä (“Helsingin Pörssi”) 30.11.2012. Osakkeiden yhteenlaskettu merkintähinta on siten 150.000,76 euroa. Osakkeiden merkintähinta kirjataan kokonaisuudessaan Yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Annissa annettavat osakkeet merkitään kaupparekisteriin ja arvo-osuusjärjestelmään arviolta 18.12.2012 ja ne otetaan julkisen kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssissä arviolta 19.12.2012.

Lahdessa 11.12.2012

VAAHTO GROUP PLC OYJ

Hallitus

Lisätietoja:

Reijo Järvinen, hallituksen puheenjohtaja Vaahto Group Plc Oyj 0400-715968

Ari Viinikkala, toimitusjohtaja Vaahto Group Plc Oyj 0400-127664