Vaahto Group Plc Oyj:n tytäryhtiö Vapate Oy hakeutuu konkurssiin

VAAHTO GROUP PLC OYJ       PÖRSSITIEDOTE 29.10.2014 klo 16.00

VAAHTO GROUP PLC OYJ:N TYTÄRYHTIÖ VAPATE OY HAKEUTUU KONKURSSIIN

Vaahto Group -konserniin kuuluvan Vapate Oy:n (entinen Vaahto Paper Technology Oy) hallitus on 29.10.2014 jättänyt konkurssihakemuksen Päijät-Hämeen käräjäoikeudelle.

Osana Vaahto Group-konsernin Process Technology –liiketoimintaan keskittyvää strategiaa Vapate Oy on myynyt kaikki raskaasti tappiolliseen sellu-, paperi- ja kartonkiteollisuuden ratkaisuihin liittyneen liiketoimintansa henkilöstöineen vuosien 2013 ja 2014 aikana.  Yhtiöllä  ei ole enää operatiivista liiketoimintaa.

Vapate Oy:n hallitus on todennut, että yhtiön velat ovat varoja suuremmat, eikä yhtiö kykene enää suoriutumaan velvoitteistaan.

Vapate Oy:n lainat erääntyvät konkurssissa. Emoyhtiö on antanut niistä takauksia eri rahoittajille. Rahoittajien kanssa on käynnistetty neuvottelut emoyhtiön takausvastuiden järjestelemiseksi siten, että konsernin jatkuvat liiketoiminnot eivät takausten vuoksi vaarannu.

Lahdessa 29.10.2014

VAAHTO GROUP PLC OYJ

Hallitus

Lisätietoja:

Hallituksen puheenjohtaja Reijo Järvinen, Vaahto Group Plc Oyj, puhelin 0400 715 968

Toimitusjohtaja Toivo Karppanen, Vaahto Group Plc Oyj, puhelin 040 500 1957