Vaahto Group Plc Oyj:n varsinainen yhtiökokous 14.4.2015

VAAHTO GROUP PLC OYJ  PÖRSSITIEDOTE 14.4.2015 klo 16:00

VAAHTO GROUP PLC OYJ:N YHTIÖKOKOUS 14.4.2015

Vaahto Group Plc Oyj:n varsinainen yhtiökokous, joka pidettiin 14.4.2015, päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 1.1. – 31.12.2014 ei jaeta osinkoa.

 

Tilinpäätös vahvistettiin ja myönnettiin vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1. – 31.12.2014.

 

Yhtiön hallitukseen valittiin Sami Alatalo, Topi (Toivo) Karppanen ja Mikko Kilpinen. Tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö Ernst & Young Oy päävastuullisena tarkastajana KHT Erkka Talvinko.

 

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 10.000.000 uuden osakkeen annista.

 

Yhtiön hallitus on järjestäytymiskokouksessaan 14.4.2015 valinnut puheenjohtajaksi Sami Alatalon ja varapuheenjohtajaksi Topi (Toivo) Karppasen.

 

Lahdessa 14.4.2015

 

VAAHTO GROUP PLC OYJ

 

Sami Alatalo

Hallituksen puheenjohtaja

 

 

 

Lisätietoja:
Sami Alatalo
Hallituksen puheenjohtaja Vaahto Group Plc Oyj
Puh: +358 40 826 2066