Vaahto Group Plc Oyj:n yhtiökokous 10.4.2013

VAAHTO GROUP PLC OYJ  PÖRSSITIEDOTE 10.4.2013 klo 17:15

VAAHTO GROUP PLC OYJ:N YHTIÖKOKOUS 10.4.2013

Vaahto Group Plc Oyj:n varsinainen yhtiökokous, joka pidettiin 10.4.2013, päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 1.9.2011 – 31.12.2012 ei jaeta osinkoa.

Tilinpäätös vahvistettiin ja myönnettiin vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.9.2011 – 31.12.2012

Yhtiön hallitukseen valittiin Sami Alatalo, Reijo Järvinen, Topi Karppanen ja Mikko Vaahto. Tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö Ernst & Young Oy päävastuullisena tarkastajana KHT Panu Juonala.

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 2.000.000 uuden osakkeen annista.

Yhtiön hallitus on järjestäytymiskokouksessaan 10.4.2013 valinnut puheenjohtajaksi Reijo Järvisen ja varapuheenjohtajaksi Sami Alatalon.

Lahdessa 10.4.2013

VAAHTO GROUP PLC OYJ

Ari Viinikkala

Toimitusjohtaja

Vaahto Group –konserni on korkean tason teknologia- ja asiantuntijayritys ja palvelee maailmanlaajuisesti prosessiteollisuutta paperinvalmistusteknologian ja prosessilaitteiden aloilla.

Lisätietoja:
Ari Viinikkala
Toimitusjohtaja, Vaahto Group Plc Oyj
Puh: 0400-127664