Vaahto Group Plc Oyj:n yhtiökokous 15.12.2008

VAAHTO GROUP PLC OYJ  PÖRSSITIEDOTE 15.12.2008 klo 16.00

VAAHTO GROUP PLC OYJ:N YHTIÖKOKOUS 15.12.2008

Vaahto Group Plc Oyj:n varsinainen yhtiökokous, joka pidettiin 15.12.2008, päätti jakaa osinkoa tilikaudelta 1.9.2007 – 31.8.2008 0,10 euroa osakkeelta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Tilinpäätös vahvistettiin ja myönnettiin vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Yhtiön hallitukseen valittiin:

Seppo Jaatinen

Martti Unkuri

Antti Vaahto

Mikko Vaahto

Tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö Ernst & Young Oy päävastuullisena tarkastajana KHT Panu Juonala.

Kaikki kokouksen päätökset tehtiin yksimielisesti.

Yhtiön hallitus on järjestäytymiskokouksessaan 15.12.2008 valinnut puheenjohtajaksi Seppo Jaatisen ja varapuheenjohtajaksi Mikko Vaahdon.

Lahdessa 15.12.2008

VAAHTO GROUP PLC OYJ

Antti Vaahto

Toimitusjohtaja