Vaahto Group Plc Oyj:n yhtiökokous 15.4.2014

VAAHTO GROUP PLC OYJ  PÖRSSITIEDOTE 15.4.2014 klo 17:15

VAAHTO GROUP PLC OYJ:N YHTIÖKOKOUS 15.4.2014

Vaahto Group Plc Oyj:n varsinainen yhtiökokous, joka pidettiin 15.4.2014, päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 1.1. – 31.12.2013 ei jaeta osinkoa.

Tilinpäätös vahvistettiin ja myönnettiin vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1. – 31.12.2013

Yhtiön hallitukseen valittiin Sami Alatalo, Reijo Järvinen, Topi Karppanen ja Mikko Vaahto. Tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö Ernst & Young Oy päävastuullisena tarkastajana KHT Erkka Talvinko.

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 10.000.000 uuden osakkeen annista.

Yhtiön hallitus on järjestäytymiskokouksessaan 15.4.2014 valinnut puheenjohtajaksi Reijo Järvisen ja varapuheenjohtajaksi Sami Alatalon.

Lahdessa 15.4.2014

VAAHTO GROUP PLC OYJ

Vesa Alatalo

Toimitusjohtaja

Vaahto Group –konserni on korkean tason teknologia- ja asiantuntijayritys ja palvelee maailmanlaajuisesti prosessiteollisuutta paperinvalmistusteknologian ja prosessilaitteiden aloilla.

 

Lisätietoja:
Vesa Alatalo
Toimitusjohtaja, Vaahto Group Plc Oyj
Puh: 040 7268 923