Vaahto Group sopinut ehdolisesta rahoitusjärjestelystä liittyen suunniteltuun yritysjärjestelyyn Uutechnic Oy:n kanssa

VAAHTO GROUP PLC OYJ PÖRSSITIEDOTE 28.10.2015

VAAHTO GROUP SOPINUT EHDOLLISESTA RAHOITUSJÄRJESTELYSTÄ LIITTYEN SUUNNITELTUUN YRITYSJÄRJESTELYYN UUTECHNIC OY:N KANSSA

VAAHTO GROUP SOPINUT EHDOLLISESTA RAHOITUSJÄRJESTELYSTÄ SISÄLTÄEN VELKALEIKKAUKSIA, VELKOJEN JÄLLEENRAHOITTAMISTA SEKÄ UUSIA KÄYTTÖPÄÄOMARAHOITUSVAROJA NYKYISTEN RAHOITTAJIENSA SEKÄ UUDEN RAHOITTAJATAHON KANSSA LIITTYEN SUUNNITELTUUN YRITYSJÄRJESTELYYN UUTECHNIC OY:N KANSSA

 

Vaahto Group on sopinut keskeisimpien nykyisten rahoittajiensa sekä uuden rahoittajatahon kanssa järjestelystä, jonka tarkoituksena on konsernin uudelleen rahoittaminen ja rahoitus- sekä taseaseman vahvistaminen. Järjestely sisältää velkaleikkausen, velkojen jälleenrahoittamista sekä uusia käyttöpääomarahoitusvaroja. Rahoitusjärjestely on yksi edellytys 3.9.2015 tiedotetun yritysjärjestelyn toteutumiseksi.

 

Konsernin emoyhtiön ja Japrotek Oy Ab:n keskeisimmillä nykyisillä rahoittajilla on velkakirja- ja pääomalainasaatavia yhteensä noin 5,4 miljoonaa euroa. Tehdyn sopimuksen mukaan kyseiset rahoittajat ovat sitoutuneet antamaan anteeksi sekä luopumaan kyseisten velkakirja- ja pääomalainojen pääomista 2 miljoonan euron kertasuoritusta vastaan. Järjestelyn edellytyksenä on lisäksi järjestelyhetkeen saakka kertyneiden kyseisten velkakirja- ja pääomalainasaatavien korkojen sekä muiden saataviin liittyvien kulujen suorittaminen sekä kyseisten rahoittajien kaikkien muiden vastuiden, jotka pääosin ovat konsernin liiketoimintaan liittyviä pankkitakauksia, maksaminen/vapauttaminen tai turvaaminen rahoittajien hyväksymällä vakuudella. Toteutuessaan järjestely vahvistaa merkittävästi konsernin tase- ja rahoitusasemaa.

 

Vaahto Group on edellä kuvattuun rahoitusjärjestelyyn sekä suunniteltuun yritysjärjestelyyn liittyen neuvotellut konsernin uudelleen rahoittamisesta uuden rahoittajatahon kanssa. Neuvottelujen tuloksena yhtiö on saanut uudelta rahoittajalta sitovan rahoitustarjouksen, jonka puitteissa edellä mainittu konsernin nykyisten rahoittajien velkakirja- ja pääomalainojen 2 miljoonan euron kertasuoritus sekä muiden saatavien jälleenrahoitus on mahdollinen. Lisäksi rahoitustarjous sisältää uusia käyttöpääomarahoitusvaroja, jotka edelleen vahvistavat konsernin rahoitusasemaa. Uuden rahoittajan rahoitustarjouksen ehtona on 3.9.2015 tiedotetun yritysjärjestelyn sekä siihen liittyvien omistusjärjestelyiden toteutuminen suunnitellulla tavalla.

 

Yhtiö on kutsunut koolle 30.10.2015 ylimääräisen yhtiökokouksen käsittelemään Vaahto Groupin ja Uutechnic Oy:n väliseen yritysjärjestelyyn liittyviä asioita. Myös Uutechnic Oy:n ylimääräinen yhtiökokous kokoontuu samana päivänä päättämään yritysjärjestelystä. Mikäli yhtiökokoukset 30.10.2015 hyväksyvät yritysjärjestelyn Vaahto Groupin yhtiökokouskutsussa kuvatulla tavalla tullaan tässä tiedotteessa kuvatut rahoitusjärjestelyt toteuttamaan arvioilta marraskuun 2015 aikana.

 

Helsingissä 28.10.2015

 

VAAHTO GROUP PLC OYJ

Hallitus

 

Lisätietoja:

Sami Alatalo, hallituksen puheenjohtaja Vaahto Group Plc Oyj +358 40 826 2066