Vaahto Group sopinut ehdollisesta akordista suurimpien rahoittajiensa kanssa ja järjestää suunnatun osakeannin

VAAHTO GROUP PLC OYJ PÖRSSITIEDOTE 16.2.2015 klo 10:00

VAAHTO GROUP SOPINUT EHDOLLISESTA AKORDISTA SUURIMPIEN RAHOITTAJIENSA KANSSA JA JÄRJESTÄÄ SUUNNATUN OSAKEANNIN

Vaahto Group on 16.2.2015 sopinut keskeisimpien rahoittajiensa kanssa järjestelystä, jonka tarkoituksena on yhtiön rahoitusaseman vahvistaminen ja yhtiön toiminnan jatkuvuuden turvaaminen. Samalla Vaahto Group Plc Oyj toteuttaa suunnatun osakeannin ja laskee liikkeeseen 10.000.000 uutta osaketta 0,25 euron osakekohtaiseen merkintähintaan.

 

Sopimuksella yhtiön rahoittajat ovat sitoutuneet antamaan yhtiön lainoja anteeksi yhteensä 3.850.000 euron arvosta, muuntamaan lainasaataviaan pääomalainaksi 1.175.000 euron arvosta sekä myöntämään saatavilleen lyhennysvapaan 30.6.2016 asti edellyttäen, että 2.500.000 euron oman pääoman ehtoinen sijoitus maksetaan yhtiön pankkitilille.

 

Yhtiön hallitus päätti 15.2.2015 pidetyssä kokouksessa järjestelyn toteuttamiseksi osakeannista, jossa yhtiö tarjosi merkittäväksi enintään 10.000.000 uutta osaketta. Osakeannissa Mikko Laakkonen merkitsi 3.000.000 osaketta, HML FINANCE OY merkitsi 3.000.000, Nemea Credit Opprotunities Fund (a sub-fund of Nemea Alternative Investment Fund (SICAV) Ltd) merkitsi 3.000.000 ja Lombard International SA:n PCP 34443 merkitsi 1.000.000 osaketta. Kaikkien osakkeiden osakekohtainen merkintähinta oli 0,25 euroa. Sijoittajat merkitsivät kaikki heille tarjotut osakkeet.

 

Osakkeiden merkintähinta määritettiin yhtiön ja sijoittajien välisten neuvottelujen perusteella. Merkintähinnan määrittämisessä on otettu huomioon yhtiön taloudellinen tilanne ja vaihtoehtoiset rahoitusmahdollisuudet. Yhtiön vaikean maksukykytilanteen ja yhtiön rahoittajien vaatimusten vuoksi yhtiön toimintaa ei olisi ollut mahdollista jatkaa ilman vähintään 2.500.000 euron uutta oman pääoman ehtoista rahoitusta. Sijoittajien kanssa käytyjen neuvottelujen perusteella on ilmeistä, että yhtiön toimintansa jatkamiseksi tarvittavaa oman pääoman ehtoista rahoitusta ei ole ollut mahdollista saada yhtiön kannalta edullisemmilla ehdoilla.

 

Yhtiön ei ole ollut maksukyky säilyttäen mahdollista järjestää merkintäetuoikeusantia. Siten yhtiön toiminnan jatkaminen on edellyttänyt osakeannin järjestämistä suunnattuna osakeantina. Perusteena merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle oli osakeantipäätöksen mukaan yhtiön rahoitusaseman vahvistaminen ja yhtiön toiminnan jatkuvuuden turvaaminen.

 

Osakkeet on maksettava yhtiölle rahassa viimeistään 18.2.2015. Vastaanotettuaan osakkeiden merkintämaksun, yhtiö tulee hakemaan osakkeiden merkitsemistä kaupparekisteriin. Yhtiö tulee hakemaan osakkeiden ottamista pörssilistalle viimeistään vuoden kuluessa niiden liikkeeseenlaskemisesta. Hakemuksen yhteydessä yhtiö tulee julkistamaan arvopaperimarkkinalain ja Euroopan komission esiteasetuksen mukaisen listalleottoesitteen.

 

Lahdessa 16.2.2015

 

VAAHTO GROUP PLC OYJ

 

Hallitus

 

Lisätietoja:
Reijo Järvinen, hallituksen puheenjohtaja Vaahto Group Plc Oyj +358 400 715968