Vaahto Groupin ja rahoittajien sopima ehdollinen akordi tullut rahoittajia sitovaksi

VAAHTO GROUP PLC OYJ PÖRSSITIEDOTE 19.2.2015 klo 15:15

VAAHTO GROUPIN JA RAHOITTAJIEN SOPIMA EHDOLLINEN AKORDI TULLUT RAHOITTAJIA SITOVAKSI

Vaahto Group Plc Oyj on 16.2.2015 tiedottanut keskeisimpien rahoittajiensa kanssa tehdystä järjestelystä, jonka tarkoituksena on yhtiön rahoitusaseman vahvistaminen ja yhtiön toiminnan jatkuvuuden turvaaminen. Samalla yhtiö tiedotti suunnatusta osakeannista, jossa lasketaan liikkeeseen 10.000.000 uutta osaketta 0,25 euron osakekohtaisen merkintähintaan.

 

Kuten aiemmin tiedotettiin, sopimuksella yhtiön rahoittajat ovat sitoutuneet antamaan yhtiön lainoja anteeksi yhteensä 3.850.000 euron arvosta, muuntamaan lainasaataviaan pääomalainaksi 1.175.000 euron arvosta sekä myöntämään saatavilleen lyhennysvapaan 30.6.2016 asti edellyttäen, että 2.500.000 euron oman pääoman ehtoinen sijoitus maksetaan yhtiön pankkitilille.

 

Sopimuksen mukainen 2.500.000 euron oman pääoman ehtoinen sijoitus on maksettu Vaahto Groupille 18.2.2015 ja rahoittajien edellä mainitut ehdolliset sitoumukset ovat siten tulleet rahoittajia sitoviksi 18.2.2015. Lainojen anteeksianto on astunut voimaan 3.450.000 euron osalta ja lainasaatavien muunto pääomalainaksi 900.000 euron osalta 19.2.2015. Lainojen anteeksianto astuu voimaan loppujen 400.000 euron osalta ja lainasaatavien muunto pääomalainaksi 275.000 euron osalta kun eräät yhtiön vakuutukset on siirretty eräälle rahoittajista.

 

Lahdessa 19.2.2015

 

VAAHTO GROUP PLC OYJ

 

Hallitus

 

Lisätietoja:
Reijo Järvinen, hallituksen puheenjohtaja Vaahto Group Plc Oyj +358 400 715968