Vaahto Groupin osake- ja äänimäärän muutos

VAAHTO GROUP PLC OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.3.2015 klo 13:00

VAAHTO GROUPIN OSAKE- JA ÄÄNIMÄÄRÄN MUUTOS

Vaahto Group Plc Oyj on 16.2.2015 tiedottanut keskeisimpien rahoittajiensa kanssa tehdystä järjestelystä, jonka tarkoituksena on ollut yhtiön rahoitusaseman vahvistaminen ja yhtiön toiminnan jatkuvuuden turvaaminen. Samalla Vaahto Group Plc Oyj tiedotti suunnatusta osakeannista, jossa laskettiin liikkeeseen 10.000.000 uutta osaketta 0,25 euron osakekohtaisen merkintähintaan. Uudet osakkeet merkittiin kaupparekisteriin 31.3.2015.

 

Liikkeeseen laskettujen uusien osakkeiden kaupparekisteriin merkitsemisen seurauksena Vaahto Group Plc Oyj:n osake- ja äänimäärä nousi 10.000.000 osakkeella ja äänellä. Ennen uusien osakkeiden kaupparekisteriin merkitsemistä Vaahto Group Plc Oyj:llä oli yhteensä 5.977.360 osaketta ja ääntä. Uusien osakkeiden kaupparekisteriin merkitsemisen seurauksena Vaahto Group Plc Oyj:n osake- ja äänimäärä on 31.3.2015 alkaen yhteensä 15.977.360 osaketta ja ääntä. Vaahto Groupilla ei ole hallussaan omia osakkeitaan.

 

Lahdessa 31.3.2015

 

VAAHTO GROUP PLC OYJ

 

Hallitus

 

Lisätietoja:
Reijo Järvinen, hallituksen puheenjohtaja Vaahto Group Plc Oyj 0400-715968