Vaahto Groupin uudet osakkeet merkitty kaupparekisteriin

VAAHTO GROUP PLC OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.3.2014 klo 17:30

VAAHTO GROUPIN UUDET OSAKKEET MERKITTY KAUPPAREKISTERIIN  

Vaahto Group Plc Oyj tiedotti 19.3.2014 osakeannista, jossa annettiin 2.000.00 uutta osaketta. Osakeannissa Hannu Laakkonen merkitsi 1.000.000 osaketta ja Mikko Laakkonen 1.000.000 osaketta. Kaikkien osakkeiden osakekohtainen merkintähinta oli 0,52 euroa.

Annetut uudet osakkeet on merkitty kaupparekisteriin 31.3.2014. Yhtiön osakkeiden kokonaismäärä ja osakkeiden tuottama äänimäärä on annin jälkeen 5.977.360. Annetut osakkeet tuottavat osakkeenomistajan oikeudet yhtiössä kaupparekisteriin merkitsemisestä lukien.

Yhtiön rahoittajat ovat 16.12.2013 päivätyssä rahoitussopimuksessa sitoutuneet antamaan yhtiön lainoja anteeksi yhteensä 1.000.000 euron arvosta kun osakeannissa annetut osakkeet on merkitty kaupparekisteriin. Yhtiö on saanut rahoittajilta vahvistuksen lainojen anteeksiannosta. Lainojen anteeksiannolla on siten positiivinen vaikutus ensimmäisen vuosineljänneksen tulokseen.

Merkitsijät ovat antaneet yhtiölle sitoumuksen olla myymättä, siirtämättä, lahjoittamatta tai muuten luovuttamatta osakeannissa annettuja osakkeita 180 kalenteripäivän ajan niiden kaupparekisteriin merkitsemisestä lukien.

Yhtiö tulee hakemaan osakkeiden ottamista pörssilistalle viimeistään vuoden kuluessa niiden liikkeeseenlaskemisesta. Hakemuksen yhteydessä yhtiö tulee julkistamaan arvopaperimarkkinalain ja Euroopan komission esiteasetuksen mukaisen listalleottoesitteen.

Lahdessa 31.3.2014

VAAHTO GROUP PLC OYJ

Hallitus

 

Lisätietoja:
Reijo Järvinen, hallituksen puheenjohtaja Vaahto Group Plc Oyj 0400-715968

www.vaahto.fi