Vaahto Groupin uusien osakkeiden listalleottohakemus jätetty NASDAQ OMX Helsinki Oy:lle

VAAHTO GROUP PLC OYJ PÖRSSITIEDOTE 30.3.2015 klo 18:00

VAAHTO GROUPIN UUSIEN OSAKKEIDEN LISTALLEOTTOHAKEMUS JÄTETTY NASDAQ OMX HELSINKI OY:LLE

Vaahto Group Plc Oyj:n (“Vaahto Group“) hallitus on 10.3.2014 ja 15.2.2015 päättänyt suunnatuista osakeanneista, joissa on annettu yhteensä 12.000.000 uutta osaketta (“Uudet Osakkeet“).

 

Vaahto Groupin hallituksen 10.3.2014 tekemällä päätöksellä annetut Uudet Osakkeet annettiin yhtiökokouksen 10.4.2013 antaman valtuutuksen nojalla ja ne merkittiin kaupparekisteriin 31.3.2014. Kyseisten Uusien Osakkeiden ISIN-tunnus on FI4000090295.  Vastaavasti hallituksen 15.2.2015 tekemällä päätöksellä annetut Uudet Osakkeet annettiin yhtiökokouksen 15.4.2014 antaman valtuutuksen nojalla ja ne merkitään kaupparekisteriin arviolta huomenna 31.3.2015. Kyseisten Uusien Osakkeiden ISIN-tunnus on FI4000148341. Kaikki Uudet Osakkeet ovat tuottavat Vaahto Groupin aiemmin annettujen osakkeiden (“Vanhat Osakkeet“) kanssa yhtäläiset oikeudet kaupparekisteriin merkitsemisistä alkaen.

 

Vaahto Groupin Vanhat Osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena NASDAQ OMX Helsinki Oy:n (“Nasdaq Helsinki“) pörssilistalla kaupankäyntitunnuksella WAT1V. Vanhojen Osakkeiden ISIN-tunnus on FI0009900708.

 

Vaahto Group on tänään 30.3.2015 jättänyt listalleottohakemuksen Nasdaq Helsingille Uusien Osakkeiden ottamiseksi kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsingin pörssilistalle kaupankäyntitunnuksella WAT1V. Uusien Osakkeiden ottaminen Nasdaq Helsingin pörssilistalle edellyttää arvopaperimarkkinalain 4 luvun mukaisen Finanssivalvonnan hyväksymän esitteen laatimista. Vaahto Group pyrkii julkaisemaan Uusia Osakkeita koskevan esitteen mahdollisimman pian. Vaahto Group tulee tiedottamaan kaupankäynnin tarkan alkamispäivän erikseen Finanssivalvonnan hyväksyttyä esitteen ja Nasdaq Helsingin hyväksyttyä listalleottohakemuksen.

 

Vaahto Groupin tarkoituksena on, että Uudet Osakkeet yhdistellään arvo-osuusjärjestelmässä Vanhojen Osakkeiden osakelajiin samana päivänä kuin ne otetaan kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsingin pörssilistalle.

 

 

Lahdessa 30.3.2015

 

VAAHTO GROUP PLC OYJ

 

Hallitus

 

Lisätietoja:
Reijo Järvinen, hallituksen puheenjohtaja Vaahto Group Plc Oyj 0400-715968